Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin DURAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çelen, İ.H. 2013. Tarımsal Mücadelede Püskürtme Memeleri. Namik Kemal Üniversitesi. Tekirdağ. Alexander, L.S., Carpenter P.I., Cooper, S.E., Glass, C.R., Andersen, G.P., Magri, B., Robinson, T. H., Stock, D., Taylor, W. A., Thornill, E. W., Zande van de, J. 2008. International Advances in Pesticide Application. The Asssociation of Applied Biologist. Matthews, G.A. 2000. Pesticide Application Methods. 3rd Edition. Longman, p. 8—15., New York. Çilingir, İ. ve Dursun, E. 1991. Pülverizasyon Karakteristikleri ve Buna Etkili Faktörler. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları.

Dersin İçeriği

Pestisit uygulamalarında geliştirilen tekniklerin ve uygulama olanaklarının öğretilmesi

Dersin Amacı

İnsan, çevre ve doğal hayatın pestisitlerin olumsuz etkilerine neden olan kalıntılarından korunması amacıyla pestisit uygulamalarının tekniğine göre gerçekleştirilmesi günümüzde son derece önem arz eden konular arasında yer almaktadır. Pestisit uygulamalarının olumsuz etkileri pestisitin hedef yüzeye maksimum oranda iletilmesi ve hedefte tutulması ile en düşük düzeylere çekilebilir. Pestisit uygulamalarında geliştirilen yeni tekniklerin öğrenilmesi ve uygulama olanaklarının öğretilmesi bu dersin amacını oluşturacaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Pestisit kullanımının Dünya’da ve ülkemizdeki durumu ile pestisitlerin tarımsal mücadeledeki önemi
2 Pülverizasyonda önemli karakteristikler ve etkileri
3 Pestisit uygulama etkinliğinin arttırılmasına yönelik gelişmeler ve uygulamada kullanma olanakları
4 Pestisit uygulamalarında sürüklenmeye neden olan etkenler ve sürüklenmeyi azaltamaya yönelik gelişmeler
5 Püskürtme memelerindeki gelişmeler
6 Püskürtme memelerindeki gelişmeler
7 Püskürtme sistemlerindeki (boom sistemleri) gelişmeler
8 Ara Sınav
9 Püskürtme sistemlerindeki (boom sistemleri) gelişmeler
10 pülverizatörlerdeki gelişmeler
11 Hassas pestisit uygulama tekniklerindeki gelişmeler
12 Hassas pestisit uygulama tekniklerindeki gelişmeler
13 pestisit uygulama tekniklerinde yeni tip pülverizatörlerin avantajları
14 Seralarda pestisit uygulama tekniklerindeki gelişmeler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 12 4 48
16 Alan Gezisi 4 3 12
29 Bireysel Çalışma 12 3 36
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 10 2 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2067523 Pestisit kullanımının önemi ve pestisit uygulamalarındaki mevcut potansiyelin, incelenerek öğretilmesi
2 2067524 Pestisit uygulama etkinliğinin arttırılmasına yönelik gelişmelerin öğretilmesi
3 2067525 Pestisit uygulama tekniklerinde sürüklenmeye neden olan etkenler ve azaltılmasına yönelik gelişmelerin öğretilmesi
4 2067526 Püskürtme memeleri ile püskürtme sistemlerinde teknolojik gelişmelerin öğretilmesi
5 2067527 Hassas pestisit uygulama teknikleri ve gelişmelerin öğretilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 80766 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 80767 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 80768 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 80769 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 80770 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 80771 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 80772 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 80773 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 80774 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 80775 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 80776 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 4 4
2 4 4 4 4
3 4 4 4 3
4 4 3 3 4
5 3 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr