Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr.Öğrt.Üyesi Kemal Çağatay SELVİ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tarım Ürünleri Kurutma Tekniği. Prof.Dr. Abdülkadir YAĞCIOĞLU

Dersin İçeriği

Gıdaların kurutulması, kuruma olayı, psikrometri, kurutma yöntemleri ve kurutucu sistemleri.

Dersin Amacı

Genel olarak tarımsal ürünlerin kurutulmasında kullanılan kurutma teknikleri ve kurutma sistemlerinin öğrenilmesi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kurutma teknolojisine giriş
2 Su aktivitesi ve sorbsiyon izotermi
3 Psikrometri ve nemli hava
4 Kuruma olayı ve kuruma hızı
5 Kurutma ile gelen değişimler ve kalite kontrol
6 Sıcak havayla kurutma
7 Osmotik kurutma ve davul kurutma
8 Ara Sınav 1
9 Solar, Mikrodalga, Kızılötesi Kurutma
10 Püskürterek, fışkıran yataklı, pnömatik, vurgulu yanmalı kurutma
11 Kızgın buhar ve ultrasonik kurutma
12 Meyve ve sebzelerin kurutulmaları
13 Et ve süt ürünlerinde kurutma
14 Final sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
23 Proje Sunma 1 30 30
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
54 Ev Ödevi 2 10 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2067911 Öğrenciler su aktivitesi ve sorpsiyon izotermi kavramları bilir.
2 2067915 Öğrenciler psikometriyi bilir.
3 2067916 Öğrenciler sıcak hava ile kurutma yönteminde gerekli hava ve ısının hesaplanmasını bilir.
4 2067917 Öğrenciler kuruma olayı ve kuruma hızını etkileyen faktörleri bilir.
5 2067918 Öğrenciler kurutma sistemlerini bilir.
6 2067919 Öğrenciler kuru ürün randımanı ve kurutulmuş ürünlerde uygulanan bazı testleri bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 80766 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 80767 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 80768 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 80769 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 80770 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 80771 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 80772 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 80773 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 80774 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 80775 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 80776 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 4
2 4 4 5
3 4 5 4
4 5 3 3
5
6 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr