Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): DR. ÖĞR. ÜYESİ HÜSEYİN SAUK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin İçeriği

Tarım traktörleri ve tarım makinaları ile ilgili yürürlükte olan ulusal ve uluslararası standartlarda yer alan deney esasları incelenecektir. Traktör ile kullanılan ve kendi yürür tarım makinalarının test düzenekleri ve ölçüm parametreleri ile değerlendirilme yöntemleri anlatılacaktır. Ders, Türkiye’de traktör ve tarım makinaları deneylerinin yürütüldüğü kuruluşlar ve yetkileri hakkında önemli bilgileri de kapsamaktadır.

Dersin Amacı

Tarım makinalarında deneylerin önemi ve amacı, temel deney prensipleri, toprak, ürün ve öteki deney koşullarının açıklanması, tarım makinalarında iş kalitesi ve iş verimlerinin farklı boyutlarda açıklanması ve hesaplanması, deney yöntemleri (standartları); ilkeleri, tarım makinaları deneylerinde kullanılan ölçü araç- gereçleri; çeki kuvveti, güç, yakıt tüketim vb. ölçüm yöntemleri, toprak işleme alet ve makinaları, ekim ve dikim, gübreleme, balya makinaları, biçerdöverler ve öteki hasat ve harman makinaları, deney yöntemleri, deney raporlarının düzenlenmesi.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Tarım makineleri deney yöntemleri, deney araçları ve sistemlerini tanıma
3 Tarım makineleri performans kriterleri ve değerlendirme esasları
4 Tarım makineleri deney raporu hazırlanması
5 Tarım arabası deney ilkeleri
6 Toprak işleme makinaları deney tekniği
7 Ekim makinaları deney tekniği
8 Gübre dağıtma makineleri deney tekniği
9 Ara sınav
10 Sulama makinaları deney tekniği
11 İlaçlama makineleri deney tekniği
12 Hasat ve harman makineleri deney tekniği
13 Hayvancılıkta mekanizasyon araçları deney tekniği
14 Hayvancılıkta mekanizasyon araçları deney tekniği

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 30 30
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2067862 Deney koşullarının etkisi, deney araç ve sistemlerini kavrama
2 2067863 Tarım makinaları deney ve raporlandırma esasları konusunda bilgi ve deneyim
3 2067865 Tarım makineleri performans ölçütleri, değerlendirme yöntemlerini kavrama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 80766 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 80767 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 80768 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 80769 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 80770 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 80771 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 80772 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 80773 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 80774 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 80775 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 80776 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4
2 4 3
3 5 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr