Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Taner YILDIZ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ASAE Data: ASAE D497.2 MAR94, AGRICULTURAL MACHINERY MANAGEMENT DATA, ASAE Standards 1995, p.335-342 2. ASAE Engineering Practice: ASAE EP496.2 MAR94, AGRICULTURAL MACHINERY MANAGEMENT, ASAE Standards 1995, p.329-334 3. EVCİM, H.Ü., TARIMSAL MEKANİZASYON İŞLETMECİLİĞİ VE PLANLAMASI VERİ TABANI, EÜZF Yay.no. 495 4. EVCİM, H.Ü., SINDIR, K.O., BİR İŞLETME ÖRNEĞİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ MEKANİZASYON PLANLAMASI (MESLEKİ UYGULAMALAR), EÜZF Yay.No. Ders Notları 34 5. HUNT, D., FARM POWER ve MACHINERY MANAGEMENT. Iowa State Univ.Press, Iowa, 1968. 6. WITNEY, B., CHOOSING ve USING FARM MACHINES. Longman Scientific ve Technical, London, 1988. (ISBN 0 582 45600 2)

Dersin İçeriği

Mekanizasyonda temel ihtiyaçların ve bu ihtiyaçları karşılamaya uygun makinaların belirlenmesi; uygun mekanizasyon sistemlerinin seçimi; mekanizasyon sistemlerinin organizasyonu, uygulanması ve idaresi; gerçek işletme örneklerinde doğrusal programlama ve en-düşük-maliyet yöntemleriyle makina seçimi ve planlama çalışmaları

Dersin Amacı

Öğrencilere meslek yaşamlarında ihtiyaç duyacakları “Mekanizasyon seçimi ve Planlama Teknikleri” ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanımı, tanışma ve ders hakkında genel bilgiler LEE-1. HAFTA-TARIM MAKİNALARI SEÇİMİ VE YÖNETİMİ.mp4
2 Tarımsal mekanizasyon ve önemi LEE-TARIM MAKİNALARI SEÇİMİ VE YÖNETİMİ-2. HAFTA.mp4
3 Tarımsal mekanizasyon planlaması kavramı ve teknikleri LEE-TARIM MAKİNALARI SEÇİMİ VE YÖNETİMİ-3. HAFTA.mp4
4 Sistem analizinin tarımsal planlamada yeri LEE-TARIM MAKİNALARI SEÇİMİ VE YÖNETİMİ-4. HAFTA.mp4
5 Doğrusal programlama modeli ve kullanımı LEE-TARIM MAKİNALARI SEÇİMİ VE YÖNETİMİ-5. HAFTA.mp4
6 Bir işletme örneğinde doğrusal programlama kullanımı LEE-TARIM MAKİNALARI SEÇİMİ VE YÖNETİMİ-6. HAFTA.mp4
7 Bir tarımsal işletmenin makina ihtiyacının planlanması LEE-TARIM MAKİNALARI SEÇİMİ VE YÖNETİMİ-7. HAFTA.mp4
8 Optimum ürün deseni belirlenmesinde mekanizasyon maliyetleri LEE-TARIM MAKİNALARI SEÇİMİ VE YÖNETİMİ-8. HAFTA.mp4
9 Dinamik programlama LEE-TARIM MAKİNALARI SEÇİMİ VE YÖNETİMİ-9. HAFTA.mp4
10 Ara sınav
11 En kısa yol yöntemi
12 Çalışılabilir zaman kavramı
13 Enerji esasına dayalı traktör-makina seçimi
14 Enerji esasına dayalı traktör-makina seçimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
22 Proje Hazırlama 1 50 50
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 40 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 24 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2069181 Mekanizasyon seçimi ve planlama teknikleri ile ilgili temel ilkeleri kavrayabilme
2 2069182 Tarımsal işlemlere uygun mekanizasyon uygulamalarını belirleme ve analiz edebilme
3 2069183 İşletme bazında mekanizasyon planlaması yapabilme ve mevcut durumu yorumlayabilme
4 2069180 Ekonomik göstergelere uygun mekanizasyon seçimi yapabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 80766 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 80767 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 80768 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 80769 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 80770 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 80771 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 80772 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 80773 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 80774 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 80775 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 80776 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 3
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr