Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): DR. ÖĞR. ÜYESİ HÜSEYİN SAUK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Hasat-Harman Makinaları - Ankara Üniversitesi 2. Tarım Makinaları İçin Mühendislik El Kitabı – Literatür Yayıncılık 3. Bağ Bahçe ve Endüstri Kültürlerinde Mekanizasyon Uygulamaları-TZDK Mesleki Yayınları. Yayın No:52 4. Tarım Makinaları İlkeleri – Trakya Üniversitesi

Dersin İçeriği

Ders kapsamında, özellikle tarla bitkilerinin hasat ve harmanlama ilkeleri ve bu amaçla kullanılan makinelerin çalışma prensipleri anlatılmakta ve işlevsel organları tanıtılmaktadır. Ayrıca meyve hasadı konusunda bilgi verilmektedir. Hasat mekanizasyonun yararları, Bitkisel materyal özellikleri, Kesme ve biçme ilkeleri, Tahıl hasadı, Biçerdöverler, Harman Dövme Sistemleri ve Sap Döverler, Mısır hasadı, Soya ve Ayçiçeği hasadı, Şekerpancarı hasadı, Pamuk hasadı, Meyvelerin mekanik hasadı

Dersin Amacı

Hasat harman makinalarının tanıtımı, yapım özellikleri ve işletme ve tasarımı konusunda gerekli olan formasyonun verilmesi.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, Biçme Tekniği, Biçme Düzenleri
2 Yeşil Yem Bitkileri Biçme Makinaları-Ot ezme Makinaları-Ot Tırmıkları- Balya Makinaları
3 Silaj Makinaları
4 Hububat Harman Makinaları çalışma esasları
5 Hububat Harman Makinaları yapısal özellikleri ve hesaplamalar
6 Biçerdöverlerin tipleri ve yapısal özellikleri
7 Biçerdöverlerin parçaları ve çalışma ilkeleri
8 Biçerdöverlerin iş başarıları ve hasat kayıpları
9 Ara Sınav
10 Biçerdöverlerin zamanlılık ve iş verimi problemleri
11 Sebze hasat Makinaları özellikleri
12 Sebze hasat makinaları çalışma ilkeleri
13 Meyve Hasat Makinaları özellikleri ve çalışma ilkeleri
14 Meyve Hasat Makinaları özellikleri ve çalışma ilkeleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
22 Proje Hazırlama 1 20 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2067842 Hasat harman makinalarını tanımlayabilecek,
2 2067843 Hasat harman makinalarının yapım özellikleri bilecek,
3 2067848 İşletme ve tasarımı konusunda gerekli olan formasyona sahip olacak,

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 80766 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 80767 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 80768 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 80769 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 80770 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 80771 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 80772 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 80773 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 80774 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 80775 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 80776 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 4
2 3 4 4 5
3 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr