Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Gürkan Alp Kağan GÜRDİL *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

AutoCad ile ilgili tüm kitaplar, internet

Dersin İçeriği

Tarım makinaları tasarımı uygulamalarında bilgisayar destekli çimi ve modelleme tekniklerinin kullanılması, bu programların tanıtımı, kullanılması, örneklerin yapılması.

Dersin Amacı

Tarım makinaları tasarımı uygulamalarında bilgisayar destekli çimi ve modelleme tekniklerinin kullanılması.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilgisayar destekli çizim ve tasarım programları hakkında genel bilgiler.
2 Tarım makinaları tasarımı hakkında genel ve temel bilgiler.
3 Cad/Cam yazılımının tanıtılması ve kullanılması.
4 Units, Limits, Line
5 Circle, Erase, Trim, Break, Zoom, Pan, Undo
6 Drafting settings, Copy, Offset, Extend
7 Stretch, Lengthen, Move, Rotate, Scale, Mirror
8 Properties, Lineartype, Arc, Polygon, Divide, Grip
9 Array, Ellipse, Pline, Pedit
10 Fillet, Chamfer, Text layer
11 Dimension
12 Hatch
13 Isometric drawing
14 Tasarım örnekleri ve çizilmesi
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 4 20 1
22 Proje Hazırlama 3 20 1
23 Proje Sunma 3 10 1
2 Final Sınavı 1 60 1
40 Proje Hazırlama 1 20 1
41 Proje Sunma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 20 20
6 Uygulama/Pratik 5 10 50
20 Rapor Hazırlama 3 10 30
21 Rapor Sunma 3 10 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2068079 Makina ekipman konularında tasarım yapabilir ve bilgisayarda çizime aktarabilir
2 2068080 Tarım makinaları tasarımıda genel ve temel bilgilere sahip olur.
3 2068081 Tasarım için geliştirilen bilgisayar yazılımlarının en az birisini kullanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 80766 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 80767 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 80768 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 80769 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 80770 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 80771 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 80772 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 80773 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 80774 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 80775 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 80776 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 2 4 1 1 1 1 1 2 1
2 4 5 3 2 2 2 2 1 3 1 2
3 2 4 2 5 2 3 4 1 5 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr