Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Alper Taner *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yurtsever, N., 1984. Deneysel İstatistik Metotlar. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.

Dersin İçeriği

Araştırma ve deneme kavramı; Denemelerin planlanması ve yürütülmesindeki prensipler ve terimler; Bağımsız iki grubun karşılaştırılması; F dağılımı ve varyans analizi tekniği (ANOVA); Tam şansa bağlı deneme deseni; Çoklu karşılaştırma testleri; Ortogonal karşılaştırmalar, Polinomiyal kontrastlar; Şansa bağlı tam bloklar deneme deseni; Latin karesi deneme deseni; Her deneme ünitesinde birden fazla gözlem bulunması durumu; Çok faktörlü denemeler; Kovaryans analiz ve analizi

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrencilere araştırmacı bir bakış açısının kazandırılması, bilimsel karar verme mekanizmasının kavratılması, denemelerin nasıl tasarlanacağının ve bu denemelerden elde edilen verilerinin nasıl analiz edileceğini öğretilmesidir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Araştırma ve deneme kavramı; Denemelerin planlanması, tertiplenmesi ve yürütülmesindeki esaslar ve terimler
2 Hipotez testleri; Bağımlı ve bağımsız iki grubun ortalamalarının karşılaştırılması
3 F dağılımı; F = t2 ilişkisi, Varyans analizi tekniği ve varsayımları; Varsayımların test edilmesi
4 Tam şansa bağlı deneme deseni ve analizi
5 Çoklu karşılaştırma testleri; Ortogonal karşılaştırmalar, Polinomiyal kontrastlar
6 Şansa bağlı tam bloklar deneme deseni (tesadüf blokları) ve analizi
7 Latin karesi deneme deseni ve analizi
8 Ara sınav
9 Temel deneme desenlerinin karşılaştırılması
10 Her deneme ünitesinde birden fazla gözlem bulunması durumu
11 Çok faktörlü denemeler ve analizi
12 Çok faktörlü denemeler ve analizi
13 Çok faktörlü denemeler ve analizi
14 Kovaryans analiz ve analizi
15 Kovaryans analiz ve analizi
16 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
22 Proje Hazırlama 1 30 30
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 40 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 34 34
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2114496 Araştırma ve deneme olgusunu anlar.
2 2114497 Bir araştırma veya denemeyi tasarlama becerisi elde eder.
3 2114495 Denemelerden elde edilen verileri uygun yöntemle analiz edebilme ve sonuçlarını yorumlayabilme becerisi edinir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 80766 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 80767 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 80768 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 80769 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 80770 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 80771 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 80772 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 80773 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 80774 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 80775 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 80776 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 4 4 4
2 3 3 3 3 4 4 4
3 3 3 3 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr