Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Yeşim Benal Öztekin *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mohsenin, N. M., 1986. Physical Properties of Plant and Animal Materials.Gordon and Breach Science Publishers, Inc., New York, ISBN 0-677-21370-0: 891p. Alayunt, F,N., 2000. Biyolojik Malzeme Bilgisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 54, 132 p., Bornova-İZMİR. Tuanlıgil, B.G., 1993 Biyolojik Malzemenin Teknik Özellikleri. A. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları No:1305, Ders Kitabı: 379, Ankara, 136 s.

Dersin İçeriği

Dersle ilgili genel bilgilerin açıklanması, Biyolojik materyal konusunda yapılan çalışmaların amaçları ve özellikleri, Biyolojik materyalin özelliklerine giriş, Biyolojik materyalin fiziksel özellikleri, Temel ölçüler, boyutlar ve şekil özellikleri, Biyolojik malzemenin boyutlarının ölçülmesi ve sınıflandırılması, Sınıflamada kullanılan yöntemler, Hava geçirgenlik yöntemi kullanılan hesaplamalar ve formüller, İz çıkarma, kabuk soyma, kaplamayöntemleri, Biyolojik malzemenin çeşitli özellikleriyle yüzey alanı arasındaki ilişkilerin incelenmesi, Biyolojik malzemenin yapısal özellikleri, Bitkinin yapısı, Mekanik zedelenmeler, Bitkinin dış zedelenmeleri ile ilgili bazı tanımlar, HERTZ’in ölçümü ve formüller, Darbe testleri ve formüller, Sabit yük altında oluşan zedelenme, Titreşimin mekanik zedelenmeye olan etkisi ve formüller, Reoloji bilimine giriş, Biyolojik sistemler, Hook cismi, Newton cismi, Maxwell cismi, Kelvin cismi, Genelleştirilmiş Maxwell cismi, Burger cismi, Genelleştirilmiş Kelvin cismi, Sürtünme, Sürtünme kanunları, Tarımsal ürünlerde statik ve kinetik sürtünme katsayısı, Sürtünme direncine etki eden faktörler, Yığılma Açısı, Konu ile ilgili soru-cevap ve tartışma, İç sürtünme açısı, Taneli materyalin akışı.

Dersin Amacı

•Biyolojik malzemenin özelliklerinin ölçülmesinde kullanılan çeşitli yöntemlerin öğretilerek, öğrenciye farklı modeller ya da yöntemler geliştirme becerisinin kazandırılması, •Biyolojik malzeme özelliklerinin tarım makinaları tasarımındaki öneminin öğrenciye kavratılması, •Biyolojik ürünlerin kalite değerlemesine ilişkin önemli kriterlerin öğrenciye verilmesi, •Hasat ve hasat sonrası uygulamalara ilişkin mühendislik bilgi ve birikiminin öğrenciye kazandırılması,

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarımsal ürünlerin fiziksel, kimyasal, fiziko mekanik ve biyolojik teknik özellikleri
2 Optik, elektriksel ve aerodinamik özellikleri
3 Reolojik özellikler
4 Reolojik denklemler özellikler arasında ilişkiler
5 Ölçme ve değerlendirme yöntemleri
6 Biçim, büyüklük ve eksenel boyutların ölçümü
7 Ara sınav
8 Hacim, yoğunluk ve porozite ölçümü
9 Biyolojik malzeme özelliklerinden mühendislikte yararlanma
10 Biyolojik malzeme özelliklerinden mühendislikte yararlanma
11 Mekanizasyon alet ve makinalarının tasarımı açısından biyolojik teknik özelliklerin değerlendirilmesi
12 Mekanizasyon alet ve makinalarının tasarımı açısından biyolojik teknik özelliklerin değerlendirilmesi
13 Mekanizasyon alet ve makinalarının tasarımı açısından biyolojik teknik özelliklerin değerlendirilmesi
14 Yarıyıl Sonu Sınavı
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
22 Proje Hazırlama 1 50 50
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 40 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2101422 Biyolojik materyalin kalitesi ile ilgili değerlendirme yapabilme, kestirimlerde bulunabilme ve kararlar alabilme yetisine sahip olmak
2 2101421 Üretilen ürünlerin kalite piyasasını tanımak,
3 2101423 Kaliteli ve hasarsız ürünler üretmek amaçlı işlemler için iş makinası seçimi konusunda gerekli mühendislik birikimine sahip olmak,
4 2101424 Aynı amaç için farklı firmalar tarafından üretilen makinalar arasında teknik kıyaslama yapabilecek mühendislik birikimine sahip olmak
5 2101420 Hasat ve sonrası dönemlerde uygun tekniklerin sağlanması açısından, ürünleri değerlendirebilecek mühendislik birikimine sahip olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 80766 Temel mühendislik bilgileri, biyolojik malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makinaları tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 80767 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
3 80768 Kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilme.
4 80769 Gerekli modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma.
5 80770 Tarım makinaları alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme.
6 80771 Karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma.
7 80772 Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.
8 80773 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma.
9 80774 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak tarım makinaları alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme.
10 80775 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği.
11 80776 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 3
2 4
3 5
4 3 3 4 3
5 5 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr