Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Yrd. Doç. Dr. Sedat Doğan *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kraus K., 2003. Photogrammetry (vol.1 and vol.2) .Dümmler Verlag, Bonn. Altan O ve diğ.2007. Fotogrametri (Türkçe Çeviri: Kraus, K.), İstanbul

Dersin İçeriği

Fotogrametrik sistemlerde kullanılan ileri modeller ve algoritmalar, bunların Visual C++ programlama dilinde yorumlanması. Görüntü koordinatlarının ölçülmesi; alan, özellik ve şablon temelli görüntü eşleştirme teknikleri. Piksel altı koordinat ölçümü için filter tasarımı. Dijital ortofoto ve matematiksel altyapısı, bu tekniklerin güvenilirlik değerlendirmelerinin yapılması.

Dersin Amacı

Fotogrametrik sistemlerinin geliştirilmesi için gerekli olan matematik ve programlama alt yapısının öğrencilere kazandırılması.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fotogrametrideki gelişmiş modeler ve algoritmalara genel bakış.
2 C# programlama dili ile fotogrametrik algoritmaların geliştirilmesi için izlenecek yöntemlere genel bakış.
3 Resim koordinatlarının otomatik ve yarı otomatik olarak ölçülmesi problemi.
4 Alan esaslı görüntü eşleştirme teknikleri ve algoritmalar.
5 Alan esaslı görüntü eşleştirme teknikleri ve algoritmaların C# ile yorumlanması.
6 Öznitelik esaslı görüntü eşleştirme yöntemleri ve algoritmalar.
7 Öznitelik esaslı görüntü eşleştirme teknikleri ve algoritmaların C# ile yorumlanması.
8 Şablon esaslı görüntü eşleştirme yöntemleri ve algoritmalar.
9 Şablon esaslı görüntü eşleştirme teknikleri ve algoritmaların C# ile yorumlanması.
10 Mid-term exam.
11 Piksel altı koordinat ölçümü için filtre tasarımı ve C# ile yorumlanması.
12 Sayısal görüntülerin rektifikasyonu ve radyometrik örnekleme teknikleri.
13 Rektifikasyon ve radyometrik örnekleme tekniklerinin C# ile yorumlanması.
14 Sayısal ortofotonun matematik modelleri. Sayısal ortofoto tekniklerinin Visual C# ile yorumlanması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
22 Proje Hazırlama 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 8 5 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 5 45
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 3 12

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1566576 Dijital fotogrametrideki ileri modelleri ve algoritmaları öğrenir.
2 1566575 Fotogrametrik yazılım geliştirebilmek için gerekli olan bilgi ve anlayışa sahip olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78766 Harita mühendisliği için bilimsel literatürü takip etmek,
2 78769 Harita mühendisliği için teknik ekipman yazılım ve donanımı takip etmek, kullanma yetisini kazanmak,
3 78770 Harita mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
4 78771 Yapılan çalışmaların sonucunda elde edilen bilgileri sunmak için bilimsel makale, bildiri hazırlamak,
5 78772 Mesleki etiğe uygun profesyonel bilim insanı sorumluluğu sergilemek.
6 78773 İleri düzey Harita Mühendisliği kavramlarını bilimsel olarak tanımlamak ve uygulamak,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5
2 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr