Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Faik Ahmet Sesli *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Robert KAY, Jacqueline ALDER, Coastal Planning And Management, 1999. Sesli, F.A., Çete, M. ve Akyol, N. “Avrupa Birliği Ülkelerinde Kıyı Mevzuatı”, Türkiye’nin Kıyı Ve Deniz Alanları VI. Ulusal Konferansı, Türkiye Kıyıları 06 Bildiriler Kitabı, Cilt 1, s. 93-102, 7-11 Kasım 2006, Muğla Üniversitesi, Muğla. Sesli, F. A., Aydınoğlu, A. Ç. ve Akyol, N., “Kıyı Alanlarının Yönetimi”, Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası 9. Türkiye Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı, Bildiriler Kitabı, s.757-768, 31 Mart - 4 Nisan 2003, Ankara. Aydınoğlu, A. Ç., ve Sesli, F. A., “Kıyı Alanları Yönetiminde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı”, Türkiye’nin Kıyı Ve Deniz Alanları VI. Ulusal Konferansı, Türkiye Kıyıları 06 Bildiriler Kitabı, Cilt 2, s. 875-884, 7-11 Kasım 2006, Muğla Üniversitesi, Muğla. Sesli, F.A., “Türkiye’de Kıyı-Mülkiyet İlişkilerinin İrdelenmesi: Trabzon Sahil Geçiş Yolu Örneği”, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2005, Trabzon, 133 sayfa. Eke, F., Kıyı Mevzuatının Gelişimi ve Planlama, T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü, Yayın no:77, Ankara, 1995. Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği, T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma Genel Müdürlüğü, Yayın no:56, Ankara, 1996.

Dersin İçeriği

Kıyı Alanlarının Tanımı, Kıyı Yönetiminde Ve Planlamada Genel Kavramlar, Kıyı Alanları Yönetimi, Kıyı Alanlarının Kullanımında Kamu Yararı, Kıyı Alanlarının Planlaması, Türkiye’de Kıyı Planlaması Ve Yeni Girişimler, Kıyı Alanlarının Yönetiminde Sorunlar, Kıyı Alanlarının Yönetiminde Fotogrametri, Uzaktan Algılama ve GIS Kullanımı, Sonuç ve Değerlendirme.

Dersin Amacı

Kıyıların korunmasında yasal düzenlemeler, imar planları ve plan uygulamalarının önemini pekiştirmek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kıyı Alanları ile ilgili genel tanımlar, kavramlar
2 Kıyı Alanlarının Kullanımında Kamu Yararı
3 Geçmişten günümüze Kıyı ile ilgili yasal dayanaklar Kıyı Kanununun Gelişimi,
4 Kıyı Kenar Çizgisi Tespiti İşlemleri, Harita Mühendislerinin Rolü
5 Kıyı Alanlarının Planlaması ve Uygulama Sorunları,
6 Kıyı Alanlarının Yönetimi ile ilgili temel kavramlar
7 Kıyı Alanlarının Yönetimi ve Karşılaşılan Sorunlar
8 Kıyı Alanlarının Yönetiminde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı,
9 Türkiye’de Kıyı Planlaması ve Yönetimine Yönelik Yeni Girişimler,
10 ARASINAV
11 Kıyı Yönetimi ve Planlama Tekniklerinin İncelenmesi
12 Bütünleşik Kıyı Yönetimi ve kurumsal düzenlemeler
13 Öğrencilerin Seminer Sunumu
14 Genel Değerlendirme.
15 Yılsonu sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 9 2 22
2 Final Sınavı 5 2 13
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 14 4 56
24 Seminer 8 5 40

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1566833 Kıyı ve kıyı bilinci kavramları üzerine düşünme ve bu kavramların meslekler arası ilişkiler üzerindeki etkisi hakkında detaylı bilgiler edinme imkanı bulabilecekler.
2 1566834 Kıyıların kirlenmesi ve sanayileşme etkisi, ülkemizdeki ve dünyadaki önemli kıyı sorunları, gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerde kıyı konuları üzerinde bilgiler edinebilecekler.
3 1566831 Planlama işlemleri ile kıyı ilişkisi, Türkiye\'de kıyı bilinci ve kıyı mevzuatı, kıyı kirliliği ve uluslar arası ilişkiler hakkında detaylı bilgiler edinebilecekler.
4 1566832 Kıyının korunmasında imar planları ve uygulamalarının önemi, kıyı sorunlarının çözümünde bireysel ve kurumsal görevler konusunda detaylı bilgilere sahip olacaklar.
5 1566830 Öğrenci seminer sunumları ile kıyı sorunları ve çözüm önerileri üzerine uygulamalar yapabilecek, kıyı sorunları hakkında bireysel düşünceler geliştirebilecekler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78766 Harita mühendisliği için bilimsel literatürü takip etmek,
2 78769 Harita mühendisliği için teknik ekipman yazılım ve donanımı takip etmek, kullanma yetisini kazanmak,
3 78770 Harita mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
4 78771 Yapılan çalışmaların sonucunda elde edilen bilgileri sunmak için bilimsel makale, bildiri hazırlamak,
5 78772 Mesleki etiğe uygun profesyonel bilim insanı sorumluluğu sergilemek.
6 78773 İleri düzey Harita Mühendisliği kavramlarını bilimsel olarak tanımlamak ve uygulamak,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 4 4
3 5
4 5
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr