Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Aziz ŞİŞMAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Andrew Mac Donald, Buılding a Geodatabase, ESRI. Charles F. Richter, 2001. Designing Flexible Object-Oriented Systems with UML David Hunter, 2001. Beginning XML, Wrox Publications, Charles Richter Publications. Shashi Shekhar, Sanjay Chawla, 2002. Spatial Databases: A Tour, Prentice Hall. Philippe Rigaux, Michel O. Scholl, Agnes Voisard, (2001). Spatial Databases: With Application to GIS, Morgan Kaufmann Publishers. Yomralıoğlu T., 2005 Coğrafi Bilgi Sistemleri, Temel Kavramlar ve Uygulamalar, ISBN:975973690.

Dersin İçeriği

Bilgi teknolojileri, bilgi sistemleri ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin temelleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri projelerinin geliştirilmesi ve yönetilmesi, veri türleri, raster veriler, vektör veriler, mekansal objeler, mekansal veriler, veri modelleri, UML (Unified Modelling Language), XML (eXtensible Markup Language), GML (Geographic Markup Language). Mekansal veri tabanı yönetim sistemleri.

Dersin Amacı

Bu derste CBS uygulamaları için kullanılabilecek veri tabanları,veri türleri ve bunların tasarımı, organizasyonu ve yönetimi verilmeye çalışılacaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanım ve Kavramlar CBS_MVA_Hafta_1.pdf
2 Bilgi sistemleri ve Coğrafi Bilgi sistemleri Geliştirme Metodojileri CBS_MVA_Hafta_2.pdf
3 CBS De Mekansal Veriler CBS_MVA_Hafta_3.pdf
4 CBS Sorgulama ve Analizler
5 Konumsal Sorgulamalar
6 Konumsal Analizler
7 Konumsal Analizler
8 Konumsal Analizler
9 Arasınav
10 CBS Analiz ve Tasarımı
11 Proje Tasarımı
12 Proje Tasarımı
13 Örnek Uygulamalar
14 Örnek Uygulamalar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 30 30
5 Derse Katılım 14 9 127

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1566488 Coğrafi bilgi sistemlerinin ilke ve uygulamalarını bilir
2 1566485 CBS için veri, veri kalitesi ve veri tabanı kavram ve uygulamalarını bilir
3 1566486 CBS de kullanılan veri modellerini bilir
4 1566487 Farklı mühendislik alanları için CBS uygulamaları tasarımı ve uygulamaları gerçekleştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78766 Harita mühendisliği için bilimsel literatürü takip etmek,
2 78769 Harita mühendisliği için teknik ekipman yazılım ve donanımı takip etmek, kullanma yetisini kazanmak,
3 78770 Harita mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
4 78771 Yapılan çalışmaların sonucunda elde edilen bilgileri sunmak için bilimsel makale, bildiri hazırlamak,
5 78772 Mesleki etiğe uygun profesyonel bilim insanı sorumluluğu sergilemek.
6 78773 İleri düzey Harita Mühendisliği kavramlarını bilimsel olarak tanımlamak ve uygulamak,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4
2 5 4 4
3 5 4 4
4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr