Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Yrd. Doç. Dr. Sedat Doğan *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mao, G. and Fidan, B. 2009. Localization algorithms and strategies for wireless sensor Networks. Information Science Reference, New York, USA. Aghajan, H.and Cavallaro, A. 2009. Multi-camera networks, principles and applications. Academic Press, USA. Hartley, R. and Zisserman, A. 2004. Multiple view geometry in computer vision.Cambridge University Press, 2nd Ed., New York, USA. Garcia, M. and Macia, J. 2006. Two-dimensional semantics. Clarendon Press, Oxford, USA. Malt, B. and Wolff. 2010. Words and the mind: how words capture human experience. Oxford University Press, USA. Comorovski, I and Von Heusinger, K. 2007. Existence: semantics and syntax. Springer, Dodrecht, Netherlands. Dummett, M. 1991. Frege: philosophy of mathematics. Gerald Duckworth & Co. Ltd., London, UK.

Dersin İçeriği

Akıllı sensör ağlarına giriş. Kullanım alanları. Fotogrametri, Uzaktan Algılama ve CBS uygulamalarında akıllı sensörlerin kullanılması. Akıllı sensör elemanlarının konumlandırılması. Sensörlerin konumlandırılması için kullanılan ölçmeler. Akıllı sensör ağlarında ortam izleme ve hedef takibi stratejileri. Sensörlerin ve ağların kalibrasyonu. Sensör ağlarında anlam ve nedensellik. Matematiksel mantık; semantik, sentaks ve akıl yürütme kuralları. Akıllı yazılımların geliştirilmesi.

Dersin Amacı

Öğrencilere, akıllı sensörler ve sensör ağları yaklaşımlarını ve uygulama alanlarını öğretmek. Fotogrametri, uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri konularının etkileşimli olarak kullanılabileceği gerçek zamanlı uygulamalarda akıllı ağların kullanılması ve geliştirilmesi için gereken giriş bilgilerinin sağlanması amaçlanmıştır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Akıllı sensör ağlarına giriş.
2 Kamera ağları ve temel uygulama alanları.
3 Sensör ağlarında iletişim mimarileri.
4 Kamera sensörlerinin konumlandırılması. Yer seçimi, görüş analizleri.
5 Kamera sensörlerinin kalibrasyonu ve senkronizasyonu.
6 Pan, zoom, tilt kameralarda kalibrasyon.
7 Kamera görüntülerinin gerçek zamanlı işlenmesi için kullanılabilecek yaklaşımlar.
8 Kamera ağlarında gerçek zamanlı izleme stratejileri ve izleme planlaması.
9 Gerçek zamanlı izleme için görüntülerden detay çıkarma ve izleme.
10 Arasınav.
11 Kamera ağlarında insanların takibi.
12 Kamera ağlarında, görüntülenen sahnelerden otomatik olarak anormal durumların belirlenmesi.
13 Kamera ağlarının trafik izleme ve kontrol amaçlı kullanılması.
14 Kamera ağlarının acil durum yönetimi için kullanılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
22 Proje Hazırlama 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 8 6 48
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 4 36
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 3 12

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1566451 Akıllı sensör ağlarını ve kullanılan teknikleri öğrenir.
2 1566452 Akıllı kamera ağlarının çalışma prensiplerini ve yaklaşımlarını öğrenir.
3 1566450 Gerçek zamanlı akıllı kamera ağlarını tasarlayıp bunlar için gerekli yazılımları yazar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78766 Harita mühendisliği için bilimsel literatürü takip etmek,
2 78769 Harita mühendisliği için teknik ekipman yazılım ve donanımı takip etmek, kullanma yetisini kazanmak,
3 78770 Harita mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
4 78771 Yapılan çalışmaların sonucunda elde edilen bilgileri sunmak için bilimsel makale, bildiri hazırlamak,
5 78772 Mesleki etiğe uygun profesyonel bilim insanı sorumluluğu sergilemek.
6 78773 İleri düzey Harita Mühendisliği kavramlarını bilimsel olarak tanımlamak ve uygulamak,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 5
2 4 5
3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr