Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Aziz ŞİŞMAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

GIS, A Computing Perspective M.F Worboys, 1997, Taylor and Francis, 376 p. Algorithmic Foundations of Geographic Information Systems, M. Van Kreveld, J. Nievergelt, T. Roos, P. Widsmayer, 1997, Springer verlag, Berlin, 287 p. Building a Geodatabase, Andrew MacDonald, ESRI Press, 327 p, GIS Tutorial for Health, Author: Environmental Systems Research Institute, Inc. Publisher: ESRI Press, 2006, 338pp. Advanced Spatial Analysis, Author: edited by Paul A. Longley and Michael Batty Publisher: ESRI Press, 2003, 460 pp. Yomralıoğlu, T., (2000), “Coğrafi Bilgi Sistemleri: Temel Kavramlar ve Uygulamalar”.

Dersin İçeriği

CBS uygulamalarında kullanılan temel geometrik esaslar, topoloji kavramı ve ilkeleri. Bu esaslara dayalı olarak geliştirilen yazılımlar. Temel CBS uygulamaları, CBS de sorgulama ve analizler. Farklı disiplinler için geliştirilecek CBS uygulamaları ve örnek proje geliştirimi.

Dersin Amacı

CBS’nin geometrik temellerinin ve bu temellere dayalı geliştirilen sorgulama ve analiz işermlerinin ve bu işlemlerin gerçekleştirildiği güncel uygulamaların öğretilmesi, örnek proje geliştirilmesi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilgi teknolojileri ve bilgi sistemleri Coğrafi Bilgi Sistemleri_Temel_sunu.pdf
2 Coğrafi bilgi sistemleri cbs_sunum_ders_2020.pdf
3 CBS de veri ve veri kalitesi
4 CBS de veri modelleri
5 Raster veri modeli
6 Vektör veri modeli
7 Spagetti veri yapısı
8 Topoloji kavramı ve topolojik özellikler, topolojik veri modelleri
9 Arasınav
10 CBS yazılım teknolojileri ve yaygın CBS yazılımları
11 CBS yazılımlarının temel özellikleri
12 CBS de uygulama geliştirme
13 CBS de uygulama geliştirme
14 CBS de uygulama geliştirme
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 30 30
5 Derse Katılım 14 9 127

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1566104 Öğrenciler CBS ile ilgili temel bilgisayar grafiği ve hesabi geometri algoritmalarını öğrenecekler.
2 1566105 Öğrenciler bilgisayar grafiği konusunda vizyon kazanacaklardır
3 1566106 CBS nin temel prensiplerini öğrenecekler
4 1566107 Güncel CBS uygulamaları hakkında deneyim kazanacaklardır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78766 Harita mühendisliği için bilimsel literatürü takip etmek,
2 78769 Harita mühendisliği için teknik ekipman yazılım ve donanımı takip etmek, kullanma yetisini kazanmak,
3 78770 Harita mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
4 78771 Yapılan çalışmaların sonucunda elde edilen bilgileri sunmak için bilimsel makale, bildiri hazırlamak,
5 78772 Mesleki etiğe uygun profesyonel bilim insanı sorumluluğu sergilemek.
6 78773 İleri düzey Harita Mühendisliği kavramlarını bilimsel olarak tanımlamak ve uygulamak,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 4 5
2 4
3 4 4 4
4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr