Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Derya ÖZTÜRK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Skidmore, A., 2002. Environmental Modelling with GIS and Remote Sensing, Taylor ve Francis, New York. Longley, P.A., Goodchild, M.F., Maguire, D.J. and Rhind, D.W., 2005. Geographic Information Systems and Science, John Wiley ve Sons, New York. Burrough, P.A. and McDonnell, R.A., 1998. Principles of Geographical Information Systems, Oxford University Press, Oxford. Wise, S., 2002. GIS Basics, Taylor ve Francis, New York. Richards, J.A. and Jia, X., 2006. Remote Sensing Digital Image Analysis: An Introduction, Springer-Verlag, Berlin. Gao, J., 2009. Digital Analysis of Remotely Sensed Imagery, McGraw-Hill, New York. Yomralıoğlu, T, 2000. Coğrafi Bilgi Sistemleri, Temel Kavramlar ve Uygulamalar, KTU Yayınları, Trabzon.

Dersin İçeriği

Çevre yönetimi ve planlamanın önemi, Çevre yönetimi ve planlamada Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve uzaktan algılama uygulamaları, Temel kavramlar, Uzaktan algılama verilerinin elde edilmesi, Sayısal görüntü işleme yöntemleri, Görüntü sınıflandırma ve doğruluk değerlendirmesi, CBS ve konumsal veritabanları, Harita projeksiyonları, Veri yapıları, veri yönetimi, 3 Boyutlu modelleme ve konumsal analizler, Harita çıktılarının oluşturulması.

Dersin Amacı

Uzaktan algılama ve CBS farklı verilerin entegrasyonu ve analiziyle karmaşık çevresel problemlerinin çözümünde etkin olarak kullanılmaktadır. Bu ders kapsamında kentsel ve kırsal planlama, ulaşım planlaması, kıyıların izlenmesi ve afet yönetimi gibi çevresel problemlerin CBS ve uzaktan algılama yöntemleriyle çözümlenmesi konuları anlatılacaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çevre yönetimi ve planlamanın önemi
2 Temel kavramlar
3 Çevre yönetimi ve planlamada Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve uzaktan algılama uygulamaları
4 Uzaktan algılama verilerinin elde edilmesi
5 Sayısal görüntü işleme yöntemleri
6 Görüntü sınıflandırma ve doğruluk değerlendirmesi
7 CBS ve konumsal veritabanları
8 Harita projeksiyonları
9 Veri yapıları, veri yönetimi
10 ARASINAV
11 3 Boyutlu modelleme
12 Konumsal analizler
13 Harita çıktılarının oluşturulması
14 Örnek uygulamaların incelenmesi Bireysel araştırmaların sunumları, Genel değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 2 15 30
21 Rapor Sunma 2 2 4
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 20 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 33 33
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1566516 Çevresel değişimlerin belirlenmesinde ve çevresel planlamada kullanılan Uzaktan Algılama sistemlerini ve uygulamalarını kavrar.
2 1566517 Coğrafi Bilgi Sistemlerinin temel bileşenlerini açıklar ve çevre yönetimi uygulamalarında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin yararlarını ve kısıtlarını kavrar.
3 1566518 Çevre yönetimi ve planlama uygulamaları için Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama-Görüntü İşleme temel tekniklerini uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78766 Harita mühendisliği için bilimsel literatürü takip etmek,
2 78769 Harita mühendisliği için teknik ekipman yazılım ve donanımı takip etmek, kullanma yetisini kazanmak,
3 78770 Harita mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
4 78771 Yapılan çalışmaların sonucunda elde edilen bilgileri sunmak için bilimsel makale, bildiri hazırlamak,
5 78772 Mesleki etiğe uygun profesyonel bilim insanı sorumluluğu sergilemek.
6 78773 İleri düzey Harita Mühendisliği kavramlarını bilimsel olarak tanımlamak ve uygulamak,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5
2 5 5 5
3 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr