Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): PROF. DR. HASAN AYDIN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Scheler, Max; İnsanın Kosmostaki Yeri, Çev. Harun Tepe, Ankara, 1998. - Ülken, Hilmi Ziya; Felsefe Dersleri İstanbul 2000 - Ülken, Hilmi Ziya;Felsefeye Giriş Iı, İstanbul 2010 - Mengüşoğlu, Takiyettin, İnsan Felsefesi - Kuçuradi, İonna; 20. Yüzyıl Felsefesi Antropolojisinde Takyettin Mengüşoğlunun Yeri(Yüzyılımızda İnsan Felsefesi), Ankara, 1997. - Cassirer, Ernst; İnsan Üstüne Bir Deneme, (Çev. Necla Arat), İstanbul, 1980. - Bolay, S. Hayri; “Hegel’in İnsan Bakışı”, Felsefe Dünyası Dergisi, 30. Sayı.

Dersin İçeriği

Felsefe tarihi içerisinde geliştirilmiş olan farklı insan tasarımları

Dersin Amacı

Ders, felsefenin insanı ne türden bir problem olarak ele aldığını tanıtlamayı ve felsefe tarihinin temel insan felsefesi tartışmalarını incelemeyi içermektedir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 insan felsefesinin tanımı, tarihçesi ve temel sorunları
2 Antik Çağ Felsefsinde İnsan Sorunu: Sofistler
3 Antik Çağ Felsefsinde İnsan Sorunu: Sokrates'de insan sorunu
4 Antik Çağ Felsefesinde İnsan Sorunu: Platon ve Aristoteles'de insan sorunu
5 Ortaçağ Felsefesinde İnsan Sorunu: Augustinus ve Abelardus
6 Yeni çağ ve insan sorununun ele alınışı
7 Hobbes'un İnsan Tasarımı: Bencil bir Varlık Olarak İnsan
8 Rousseau'nun İnsan Tasarımı
9 Ara sınav
10 Max Scheller'in İnsan Anlayışı
11 Varoluşçu Filozofların İnsan Anlayışıları: Sartre, Camus
12 Varoluşçu Filozofların İnsan Anlayışıları: Kierkegaard
13 Hilmi Ziya Ülken'in İnsan Anlayışı
14 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
5 Derse Katılım 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 8 2 16
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 16 16
54 Ev Ödevi 8 15 120

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1646504 İnsanın antropolojik gelişimini öğrenmek
2 1646501 İnsan felsefe ilişkisini öğrenmek
3 1646502 İnsanın tarihsel gelişimini öğrenmek
4 1646503 İnsanın çevre ile olan ilişkilerini ele almak
5 1646500 İnsani değerleri öğrenmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67596 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Felsefe alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67597 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 67598 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
4 67599 Örgün ve yaygın felsefe eğitiminin verildiği kurumlarda etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak
5 67595 Felsefe konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu felsefî alanda bilinçlendirmek.
6 67601 Felsefeye yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
7 67600 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
8 67604 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek
9 67603 Felsefenin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
10 67602 Felsefe için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.
11 67605 Felsefe alanında elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek
12 67606 Felsefe ve toplum bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1
2 4
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr