Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ayhan Bıçak, Türk Düşünce Tarihi, Dergah Yayınları - Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, TTK yayınları - Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yayınları

Dersin İçeriği

Ders Türk düşünce akımları, Batıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve bu akımların temsilcileri tartışmaları içermektedir.

Dersin Amacı

Ders, Tazminat sonrası Türk düşüncesi, modern düşüncenin temelleri ve batının etkisinde gelişen Türk düşüncesini kavramayı amaçlamaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çağdaş düşünce ve türk tarihi ilişkisi
2 Geleneksel düşünce ve modern düşünce çatışmaları
3 Tanzimat dönemi
4 Batılılaşma hareketi
5 modernizim süreci ve türk aydınlanması
6 Tanzimat dönemi fikir hareketleri
7 Türkçülük, Osmanlıcılık, İslamcılık
8 Pozitivizim hareketinin doğuşu
9 Baha tevfik ve Abdullah Cevdet
10 Hüseyinzade ve modernist islamcılar; Şehbenderzade, İsmail Fennî, Ali AynÎ
11 Ara-sınav
12 Ziya Gökalp ve ulusculuk
13 Meslek-i ictimai ve prens Sebahattin
14 imparatorluğun sonu ve cumhuriyete geçiş
15 Final sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 12 3 36
27 Makale Yazma 5 30 150

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1646726 Türk düşünce sisteminin İslam sonrası kavramsal ve tarihsel gelişimini kavramak
2 1646727 Türk düşünce sistemi içerisinden Doğu ve Batı kökenli düşünce sistemlerine yönelik bakış açısı geliştirmek
3 1646728 Düşünce akımlarını mukayeseli olarak analiz edebilmek
4 1646729 Türk düşüncesinin modern dönemdeki değişimini anlamak
5 1646725 İçinde yaşanılan toplum ve küresel düzlemde kendine özgü düşünce sistemini tanımlamak ve kullanmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67596 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Felsefe alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 67597 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 67598 Felsefeye ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
4 67599 Örgün ve yaygın felsefe eğitiminin verildiği kurumlarda etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak
5 67595 Felsefe konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu felsefî alanda bilinçlendirmek.
6 67601 Felsefeye yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
7 67600 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
8 67604 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek
9 67603 Felsefenin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, analitik düşüncenin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
10 67602 Felsefe için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.
11 67605 Felsefe alanında elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek
12 67606 Felsefe ve toplum bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1
2
3 4
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr