Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Recep GÜN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gökbilgin, M.T., Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi, İstanbul Baltacı, Cahit, 1989, İslâm Paleografyası (Diplomatik-Arşivcilik), İstanbul Uğur, Ahmet, 1983, Epigrafi ve Paleografi, Ankara. Eminoğlu, Mehmet, 1992, Osmanlı Vesikalarını Okumaya Giriş, Ankara Kütükoğlu, Mübahat, 1994, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik), İstanbul. Timurtaş, F. K., 2000, Osmanlı Türkçesine Giriş. Timurtaş, F. K., 1999, Osmanlı Türkçesi Grameri. Meydan Larousse, 1972, “Paleofrafi” Mad. C. IX, İstanbul. Meydan Larousse, 1972, “Epigrafi” Mad. C. VI, İstanbul. Kurt, Yılmaz, 1993, Osmanlıca Dersleri, Ankara. Subaşı, M. Hüsrev, 1995, Yazıya Giriş, İstanbul.

Dersin İçeriği

Farklı yüzyıllardan örnek Osmanlı kronikleri ve muhtelif arşiv belgeleri, eski mahkeme kayıtları (şeriyye sicilleri), sikkeler ve mimari eser ve mezar taşı kitabeleri bu dersin genel içeriğini oluşturur.

Dersin Amacı

Bu ders öğrencilerin, genellikle Osmanlı Türkçesi ile yazılmış metinlerle mimari eserler ve sikkeler üzerinde yer alan Arapça ve Osmanlıca kitabeleri okuyabilmelerini sağlamayı hedeflemekte ve dolayısı ile geçmişin öğrenilmesi ve aydınlatılmasına katkıda bulunmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Osmanlı Türkçesi harflerinin tanıtımı ve okunuşları
2 Osmanlı Türkçe’sinde yer alan Arapça ve Farsça kelimeler / Arapça ve Farsça kelimelerin imla özellikleri
3 Osmanlı Türkçesinde sayılar, Hicri aylar ve sembolleri
4 Lakaplar ve Resmi tabirler
5 Osmanlı vesikalarının genel tasnifi ve özellikleri / Fermanlar / Tuğralar / Beratlar / Hatt-ı Hümayunlar/ Sened-i Hakani vs.
6 Aklam-ı Sitte / Kitabe kavramı/ Kitabelerin dil ve yazı türleri açısından özellikleri / Kitabelerin içerik açısından özellikleri/ Kitabelerin malzeme açısından özellikleri / Kaligrafik özellik taşıyan kitabeler.
7 Okuma Çalışmaları (matbu metinler)
8 Okuma Çalışmaları (nesih el yazması örnek metinler)
9 Arasınav
10 Okuma Çalışmaları (rik’a el yazması örnek metinler)
11 Okuma Çalışmaları (ta’lîk el yazması örnek metinler)
12 Okuma Çalışmaları (sülüs kitabe örnekleri)
13 Okuma Çalışmaları (ta’lîk kitabe örnekleri)
14 Okuma Çalışmaları (Mezartaşı kitabeleri)
15 Dönem sonu sınavı
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
17 Alan Çalışması 1 60 1
2 Final Sınavı 1 60 1
51 Sözlü Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
17 Alan Çalışması 1 26 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 1 25 25
54 Ev Ödevi 13 3 39

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
54809 1555982 Farklı yazı türlerinde yazılmış matbu Osmanlı Türkçesi metinlerini okuyup anlayabilecek .
54810 1555983 Arşiv belgelerini okuyup anlayabilecek.
54811 1555981 El yazması eserleri okuyup anlayabilecek.
54812 1555980 Mimari eserler üzerinde yer alan farklı kitabe türlerini okuyup anlayabilecek
54813 1555979 Sikkeler üzerinde yer alan yazıları okuyabilecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67667 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili bilgilerini çağdaş yayınları da takip ederek uzmanlık düzeyinde geliştirebilecek ve derinleştirebilecek.
2 67659 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetebilecek ve bu değerleri içselleştirebilecek.
4 67660 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında edindiği bilgi ve becerileri kuramsal ve uygulamalı olarak kullanabilecek.
5 67664 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkan sorunlara özgür ve özgün bir bakış açısıyla araştırma yöntem, araç ve tekniklerini kullanarak çözüm üretebilecek.
6 67663 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar ve uygulama planları geliştirebilecek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilecek.
7 67665 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek.
8 67657 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrencilerİslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü veya görsel olarak aktarabilecek.
9 67658 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanıyla ilgili edinmiş olduğu uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilecek.
10 67661 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslâm tarihi ve sanatları alanı dışındaki diğer disiplinlerden yararlanabilecek.
11 67662 Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilecek.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr