Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğretim Üyesi Osman Serkan Gülfidan *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Osman Serkan GÜLFİDAN, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında ve Yaşam Hakkı Bakımından Devletin Pozitif Yükümlülükleri, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018 (Eğitim Bilgi Portalı ve/veya YÖK Ulusal Tez Merkezi aracılığı ile) 2. Robert ALEXY, A Theory of Constitutional Rights, çev. Julian Rivers, Oxford, Oxford University Press, 2010 3. Aharon BARAK, Proportionality: Constitutional Rights and their Limitations, çev. Doron Kalir, Cambridge, Cambridge University Press, 2012 4. Matthias KLATT, Moritz MEİSTER, The Constitutional Structure of Proportionality, Oxford, Oxford University Press, 2012 5. Hasan VURAL, “Anayasada Din Özgürlüğü”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 69, No. 2, 2014, ss. 241-278 6. Saadet YÜKSEL, Anayasa Yargısında İbadet Özgürlüğü, İstanbul, Alfa Yayıncılık, 2015 7. Fazıl SAĞLAM, Temel Hakların Sınırlanması ve Özü, Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1982

Dersin İçeriği

hak, temel haklar, insan hakları, hakların sınırlandırılması, yükümlülük, ölçülülük, pratik uyuşum

Dersin Amacı

Temel hak ve özgürlükler üzerine akademik tartışmalar

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İnsan Hakları Hukukuna Giriş, bilgi kaynakları, yaklaşım biçimleri
2 Temel Kavramlar, anayasal/sözleşmesel hak normları, hak, özgürlük, insan hakları, tasnifler
3 Hak kavramına nesnel bakışın ilk adımı olarak “yükümlülük”
4 Hak kavramına nesnel bakışın ikinci adımı: Yükümlülüklerin yapısına giriş, İlkeler Teorisi ve ilkeler yarışı (yargı denetimi ile çözülecek olan nedir?)
5 Yükümlülüklerin sınırları, genel olarak pratik uyuşum ve Ölçülülük
6 Ölçülülük: meşru amaç, elverişlilik, gereklilik, orantılılık (dar anlamıyla ölçülülük, dengeleme), (yargı organı, çözülecek olan meseleyi nasıl çözecektir?)
7 Hak kavramına nesnel bakışın üçüncü adımı: Ağırlık Formülü (orantılılığın biçimsel ve iç yapısı)
8 Örneklerle ölçülülük uygulaması ve ilkeler teorisi çerçevesinde norm somutlaşması
9 Hakların ikili yapısı: varlık-sınır ayrımı
10 Ölçülülüğün rasyonelliği: ölçülülük, rasyonellik, makuliyet, nesnellik ve hukuk Dahili doğrulama-harici doğrulama ayrımı
11 Hak kavramına dair temel bir mesele: “mutlak haklar”
12 Menfaat tartısına yöneltilen temel bir itiraz: aynı birimle ölçülmezlik itirazı
13 Hak Normlarının Usuli Boyutu/Usuli Yükümlülükler: Etkin Soruşturma Yükümlülüğü

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 100 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 80 80
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 110 110

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1566966 Hak ve özgürlükleri kavramsal olarak tanımlayabilecektir
2 1566967 Hak ve özgürlükleri tatbiki olarak tanımlayabilecektir
3 1566968 Hak ve özgürlüklerin sınırlarına (sınırlanmalarına) dair nesnel ve analitik bir bakış geliştirebilecektir
4 1566969 “Yükümlülük” kavramı üzerinden birey-devlet ilişkisinin niteliğini açıklayabilecektir
5 1566970 Muhtelif menfaat çatışmaları (hak-hak, hak-kamu yararı vs.) hakkında fikir sahibi olacaktır
6 1566971 Menfaat çatışmalarının çözümünden doğan sorunların çözümü hakkında fikir sahibi olacaktır (pratik uyuşum vs.)

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67693 Kamu Hukukuna ilişkin sorunlarda disiplinlerarası çalışma yetisi kazanmak
2 67694 Kamu Hukukuna ilişkin bilgilere Karşılaştırmalı Hukuk ekseninde sahip olma yetisi kazanmak
3 67701 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, Kamu Hukuku alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
4 67692 Kamu Hukukuna ilişkin hukuki problemleri çözme yetisi kazanmak
5 67699 Kamu Hukuku alanında bilimsel kurallara riayet edecek tarzda akademik çalışmalar yürütebilmek
6 67695 Kamu Hukukuna ilişkin teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak
7 67700 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği kazanmak
8 67697 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda öğrenme yetkinliği kazanmak
9 67698 kamu hukukuna ilişkin akademik çalışmalarda iletişim ve sosyal yetkinlik kazanmak
10 67696 Kamu Hukukuna ilişkin akademik çalışmlarda teorik ve normatif bilgileri elde edip değerlendirme, yorumlama ve elde ettiği bu bilgileri somut hukuki uyuşmazlıklara uygulayarak çözüm üretebilme becerisini kazanmak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1
2 5 5
3 5 5
4 4 4 4 5
5 5 5
6 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr