Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç.Dr. Hatice KUMCAĞIZ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Kesici, Ş., Bayrakcı-Köklü, E., Mert, A., Kiper, C. (2014). Vaka Örnekleriyle Birlikte Aile Danışma Kuramları ve Teknikleri. Ankara : Nobel yayınevi. 2. Nazlı, S. (2001). Aile Danışmanlığı. Ankara : Nobel Yayınevi. 3. Frank M. Dattilio, Arthur, E. Jongsma, JR. (2013). Aile Terapisi Tedavi planlayıcısı (Edit. Sean D. Davis). (Çev.Edit. Azizi yıldırım, İbrahim Kurt). Ankara : Nobel yayınevi

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında öğrencilerin aile yaşam döngüsü içerisindeki kriz kavramını, krizin nedenleri ve etkili müdahale yöntemleri konusunda danışanlarına gerekli psikolojik destek sağlamayı kavrayabilmeleri amaçlanmıştır.

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında öğrencilerin aile yaşam döngüsü içerisindeki kriz kavramını, krizin nedenleri ve etkili müdahale yöntemleri konusunda danışanlarına gerekli psikolojik destek sağlamayı kavrayabilmeleri amaçlanmıştır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kriz kavramı ve krize müdahalenin koruyucu ruh sağlığındaki yeri (1.ders) fbe-zsrx-gzy (2020-10-06 at 00_52 GMT-7).mp4
Kriz kavramı ve krize müdahalenin koruyucu ruh sağlığındaki yeri.ppt
2 Gelişimsel ve Durumsal Krizler, Krize Müdahale ve Önlemenin Genel İlkeleri Gelişimsel ve Durumsal Krizler, Krize Müdahale ve Önlemenin Genel İlkeler.ppt
(2.ders) axa-dghr-dgx (2020-10-09 at 07_58 GMT-7) (2).mp4
3 Farklı Kuramsal Yaklaşımlara Göre Krize Müdahale Stratejileri Krize Müdahale ABC Modeli (3.ders) wnp-cmzn-cpe (2020-10-15 at 04_39 GMT-7) (1).mp4
Krize müdahale stratejileri.ppt
4 Yas ve kayıp sürecinde Kriz Yönetimi Yas ve kayıp sürecinde Kriz Yönetimi.ppt
5 Ailede sağlık sorunları ile başa çıkabilme sürecinde kriz Yönetimi Ailede sağlık sorunları ile başa çıkabilme sürecinde kriz Yönetimi (1).pptx
6 Madde Kullanımında kriz danışmanlığı Madde kullanımında kriz danışmanlığı.pptx
7 Travma Sonrası Stres ve Kriz Yönetim Travma Sonrası Stres ve Kriz Yönetimi.pdf
8 Ara sınav
9 Boşanma sürecinde kriz danışmanlığı Boşanma sürecinde kriz danışmanlığı.pptx
10 Çocuğun ihmal ve istismarının psikolojik yönleri ve kriz danışmanlığı Çocuk ihmal ve istismarında aile bireylerine yaklaşım Çocuğun ihmal ve istismarının psikolojik yönleri ve kriz danışmanlığı Çocuk ihmal ve isti
11 Ailede şiddete maruz kalan bireylerin fizyolojik ve psikolojik değerlendirilmesi ve kriz danışmanlığı Ailede şiddete maruz kalan bireylerin fizyolojik ve psikolojik değerlendirilmesi ve kriz danışma
12 Ailede şiddete uygulayan bireylerin fizyolojik ve psikolojik değerlendirilmesi ve kriz danışmanlığı Ailede şiddete uygulayan bireylerin fizyolojik ve psikolojik değerlendirilmesi ve kriz danışmanl
13 Olgu sunumları
14 Olgu sunumları, Genel Değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 13 20 1
10 Tartışma 13 20 1
11 Soru-Yanıt 12 10 1
29 Bireysel Çalışma 14 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 3 42
11 Soru-Yanıt 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1573319 Aile yaşam döngüsü içerisindeki krizi tanımlayabilme
2 1573320 Yaşantı sürecinde ailede karşılaşılabilecek kriz durumlarını yönetebilme
3 1573321 Yaşantı sürecinde ailede karşılaşılabilecek kriz durumlarını saptayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67719 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 67721 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 67720 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 67713 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 67718 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
6 67717 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
7 67716 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 67715 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 67714 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 4 4 3 4 4 4
2 4 5 3 5 4 4 4 5 5
3 4 4 5 4 5 4 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr