Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Gülsüm ÇAMUR *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Kapitalizm, Ataerkillik ve Kadın Emeği, Saniye Dedeoğlu ve Melda Yaman Ozturk (Der.), SAV Yayınları, 2010, Istanbul. 2. Eyüboğlu A. vd. (2000), Kentlerde Kadınların İş Yaşamına Katılım Sorunlarının Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Boyutları, TC. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara 3. Kardam F. ve Toksöz G. (2004), “Gender Based Discrimination at Work in Turkey: A Cross-Sectoral Overview”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 4, s.151-172

Dersin İçeriği

çalışma yaşamında kadının konumu, kadının istihdam ve çalışma yaşamında yaşadığı zorluklar, sosyal politikada kadın ve çalışma yaşamı

Dersin Amacı

Dersin amacı kadının çalışma yaşamındaki konumunu belirleyen ekonomik, sosyokültürel ve siyasi etmenlerin bakış açısıyla incelemek, bu konumun erkeklerle eşit şartlarda iyileştirilmesi için geliştirilmesi gereken sosyal politikaları ve hukuki yaptırımları tartışmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 tanışma dersin amaç ve hedeflerinin belirlenmesi ve ödev konularını tartışma 1 HAFTA.pptx
https://www.loom.com/share/26c845f4c34e4cadb4555079e58230bc
2 Kadının çalışma yaşamındaki yeri: Türkiye ve dünyadan oranlar ile buna etki eden faktörlere bakış
3 Kadının çalışma yaşamının önündeki engellerin ele alınması
4 Kadın açısından iş ve özel yaşam çatışması
5 Cam tavan sendromu
6 Kadının çalışma yaşamını düzenleyen yasalar: Dünya ve Türkiye uygulamaları öğrenci sunumları
7 yoksulluğun kadınlaşması öğrenci sunumları
8 meslek ve eğitim alanlarına dair tercihler ve örtük olan durumların ele alınması öğrenci sunumları
9 kadın işsizliği ve yarattığı etkileri anlamak öğrenci sunumları
10 toplumsal cinsiyete dayalı bütçe oluşturma konusunda sosyal politika araçları öğrenci sunumları
11 ücret dengesizliği , nedenleri ve etkilerinin kadın ve toplum açısından ele alınması öğrenci sunumları
12 kadın ve çalışma yaşamına dair "kadın olma" sorunsallığının anlaşılması: iş yaşamına bakış
13 kadın ve çalışma yaşamında pozitif ayrımcılık ve bunun yarattığı diğer sorunlara bakış öğrenci sunumları
14 farklı iş sektörlerinde kadın profillerini anlamak öğrenci sunumları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
27 Makale Yazma 1 60 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
27 Makale Yazma 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 20 100
54 Ev Ödevi 1 10 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1571432 kadın ve çalışma durumu hakkında bilgi sahibi olur
2 1571433 kadının çalışma yaşamına dair sorunlarını farkedebilir
3 1571434 çalışma yaşamında toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini anlar
4 1571435 çalışma yaşamı ve istihdama dair dair sosyal politika süreçlerini kavrar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67719 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 67721 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 67720 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 67713 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 67718 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
6 67717 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
7 67716 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 67715 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 67714 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 5 4 5 3 4 3
2 4 3 4 4 5 3 5 3 5
3 3 4 3 2 4 3 4 5 4
4 5 4 4 4 3 4 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr