Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Gürdal, A. (2001). Psikanalizde Kadınlık Üzerine İlk Görüşler. (Ed. T. Parman), Psikanaliz Yazıları 2 (sayfa 11-16). İstanbul: Bağlam Yayıncılık. 2. Hall, S.C. (1999). Freudyen Psikolojiye Giriş. (Çev: E Devrim), İstanbul: Kaknüs 3. Mellor, M. (1999). Sınırları Yıkmak, Feminist Yeşil Bir Sosyalizme Doğru. (Çev: O. Akınay) İstanbul: Ayrıntı Yayınları. 4. Walker, L.E.A. (2002). Psychology and battered women’s movement. Journal of Trauma Practice, 1, 1, 81-102. 5. Horney, K. (1995). Kadın Psikolojisi, (Çev. S. Budak), Ankara: Öteki yayınevi. 6. Freud, S. (2006). Cinsellik Üzerine. (Çev. E.Kapkın), İstanbul: Payel Yayınları. 7. Freud, S. (2011). Uygarlık ve Hoşnutsuzlukları. (Çev. A.Yardımlı), İstanbul: İdea Yayınları 8. Breger, L. (2001). Freud, Görüntünün Ortasındaki Karanlık (Çev: A. Biçen). İstanbul: YKY. 9. Cournut, J. (2001). İletimde Kadının Rolü. (Ed. T. Parman), Psikanaliz Yazıları 2 (sayfa 39-42). İstanbul: Bağlam Yayıncılık.

Dersin İçeriği

Cinsiyetçiliğe yönelik eleştirilerin genel çerçevesini çizmek ve cinsiyet rollerini biçimlendiren toplumsal koşulların irdelemesini sağlamak. Bu amaçla, psikolojinin ürettiği kadına yönelik bilginin yanlılık ve sınırlılıklarını değerlendirmek.

Dersin Amacı

Kadının toplumsal konumunu ve cinsiyet olarak kadını psikolojinin nasıl ele aldığını; kadınla ilgili psikolojinin yaptığı temel çalışmaları irdelemek ve bu çalışmaların eleştirisine yönelmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hafta Teorik 1 Toplumsal cinsiyet nedir, cinsiyet rolleriyle bağı nasıl kurulmaktadır? 2 Cinsiyet rollerinin kültürel çeşitliliği 3 Cinsiyet rollerinin ötesi; kadının toplumsal muhalefeti 4 Kadın hareketlerine genel bakış 5 Kadın hareketlerinin gelişimindeki başlıca aktörler 6 Feminizm ve cinsiyetçilik 7 Psikoloji cinsiyetçiliğin neresinde 8 Psikolojinin kadına yönelik kategorik değerlendirmeleri 9 Ara sınav 10 Psikolojinin kadına yönelik kategorik değerlendirmeleri (psikanaliz) 11 Psikolojinin kadına yönelik kategorik değerlendirmeleri (psikanaliz) 12 Pozitivist psikolojinin cinsiyete dayalı bulguları 13 Pozitivist psikolojinin cinsiyete dayalı bulguları ve eleştirisi 14 Genel Değerlendirme Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1559738 Öğrenme Çıktıları 1 Cinsiyet konusunda psikolojinin yaptığı çalışmaları özellikle psikanaliz ekseninde irdeleyebilir. 2 Toplumsal cinsiyetin nasıl kurulduğunu ve psikolojinin bu kurulmadaki katkısına eleştirel gözle bakabilir 3 Pozitivist paradigmanın ürettiği kadına dair bilginin sınırlarını bilebilir ve alternatif yöntemlerle bilgi üretme süreçlerine katılabilir. 4 Cinsiyet rollerinin kaynaklarını bilir ve eleştirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67719 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 67721 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 67720 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 67713 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 67718 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
6 67717 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
7 67716 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 67715 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 67714 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr