Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 0, Dönem: 0
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilim ve temel kavramlar, bilgiye ulaşma yolları Bilimsel Araştırma-Ders İçerik-1. Hafta.ppt
2 Bilimsel araştırmanın yapısı, araştırma türleri
3 Değişkenler ve değişken türleri Makale incelemesi sınıf içi
4 Araştırma konusu seçme Hipotez vetürleri Araştırma önerisi için konunun ve problem cümlesinin belirlenmesi
5 Araştırmanın Önemi Sayıltılar Sınırlılıklar Makale incelemesi-sınıf içi En az 2 makalenin özetlenmesi
6 Literatür taraması Araştırma önerisi için giriş kısmının yazılması
7 Yöntem Örneklem Literatür tarama kısmının yazılması Öneri için veri toplama araçlarına karar verilmesi
8 Veri toplama araçları Makale incelemesi-sınıf içi
9 Arasınav
10 Veri analizi
11 Bulgular Makale incelemesi-sınıf içi Metot kısmının yazılması
12 Sonuç, tartışma ve öneriler Makale incelmesinin yazılı olarak yapılıp teslim edilmesi -2
13 Bilimsel etik
14 Bilimsel atıf yapma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 50 1
38 Rapor Hazırlama 1 40 1
39 Rapor Sunma 1 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 7 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 10 70
34 Okuma 5 15 75

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1553786 Araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin temel kavramları açıklar.
2 1553787 Bir soruna ilişkin problem sorusunu ortaya koyar.
3 1553788 Hipotez geliştirir.
4 1553789 Özgün bir araştırma planlar.
5 1553790 Örnekleme yöntemlerinden araştırmasına uygun olanını seçer.
6 1553791 Araştırmasını sonuca götürecek sağlıklı veri elde etme yöntemlerini değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67719 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 67721 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 67720 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 67713 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 67718 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
6 67717 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
7 67716 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 67715 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 67714 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr