Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Yaşar BARUT *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ünver, Yener (Editör). Çocuklar ve Suç – Ceza. Seçkin Yayıncılık. 2005

Dersin İçeriği

Türk Ceza Kanununa göre suç sınıflamaları (İnsanlığa karşı suçlar, kişilere karşı suçlar, topluma karşı suçlar, millete ve devlete karşı suçlar), suça yönelme nedenleri aile, arkadaşlık, okul yaşantısı, toplumsal özellikle, kentleşme ve suç ilişkisi, suç kuramları: aykırı birleşme kuramı, aykırı güçlendirme kuramı, ayırıcı fırsatlar kuramı, nötrleştirme kuramı, anomi kuramı, alt kültür kuramı, damgalama kuramı, çocuk ve genç suçluluğu, yetişkin suçluluğunun çocuk suçluluğundan farkı, suçun önlenmesinde multi-disipliner yaklaşımlar, suça itilen çocuk ve gençlere yönelik önleyici ve rehabilite edici sosyal hizmet modellerini içermektedir.

Dersin Amacı

"Çocuk Hakları Sözleşmesi” ve “İnsan Hakları Bildirgesi” bağlamında suça yönelen çocuk ve gençlerin hakları ve gereksinmeler, makro, mezzo, mikro düzey sosyal sistemlerle ilişkili olarak suçluluğun nedenleri, bütüncül sosyal hizmet yaklaşımı içinde suça itilen çocuk ve gençlere yönelik müdahale, çocuk ve ceza adaleti sistemlerinin özellikleri ve refah, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik sistemleriyle ilişkileri, suça itilen çocuk ve gençlere yönelik önleyici ve rehabilite edici sosyal hizmet modelleri konularında öğrencilere bilgi kazandırmak hedeflenmektedir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çocuk kavramı, Türkiyede Çocuğun durumu: Risk Altındaki Çocuklar
2 Ergenlik kavramı ve ergenlik döneminin psiko-sosyal gelişimi
3 TÜRKİYE’DE KANUNLA İHTİLAF HALİNDEKİ ÇOCUKLAR: MULTİ DİSİPLİNER YAKLAŞIMIN ÖNEMİ
4 Çocuk suçluluğunun toplumsal nedenleri
5 Çocuk suçluluğunun bireysel nedenleri
6 Çocuk Adalet Sisteminde Sosyal Hizmet Uzmanının Rolü
7 Çocuk suçluluğunda ulusal ve uluslar arası mevzuat
8 Ara sınav
9 Adli Sosyal İnceleme Raporu ve Vaka Çalışması
10 Yetişkin Suçluluğunun çocuk suçluluğundan farkı
11 Çocuk Koruma Kanunu, Türkiye'de çocuk suçluluğu ile mücadele sistemi
12 Çocukla Adli Görüşme İlke ve Teknikleri
13 Çocukla Adli Görüşmede Soru Sorma Teknikleri
14 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 18 3 54
11 Soru-Yanıt 10 11 110
34 Okuma 20 1 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1556037 Suç ve suçluluğu ayırt eder
2 1556036 Suç kuramlarına ilişkin bilgi sahibi olur
3 1556038 Çocukları suça iten psiko-sosyal sebepleri açıklar
4 1556040 Suça sürülmüş çocuklara yönelik sosyal hizmet müdahaleleri hakkında bilgi sahibi olur
5 1556039 Suça sürüklenmiş çocukların haklarını açıklar
6 1556041 Mağdur çocuk ile çalışmayı ve mağdur haklarını öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67719 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tarihsel perspektif içerisinde değerlendirir.
2 67721 Kadına yönelik şiddetin toplumsal, siyasal, ekonomik sebeplerini bilir.
3 67720 Kadın-Erkek eşitliği konusunda yapılması gerekenler için çözüm önerilerinde bulunur.
4 67713 Disiplinler arası çalışmayı kavrar.
5 67718 Kadının iktisadi ve siyasi alanlardaki katılımındaki eşitsizlikleri tespit eder çözüm önerileri üretir.
6 67717 Felsefe, din ve edebiyat alanlarındaki toplumsal cinsiyet tartışmalarını yürütür.
7 67716 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya alanındaki yansımalarının farkındadır.
8 67715 Toplumsal cinsiyet rollerinin eğitim kurumu içindeki etkilerini gözlemler.
9 67714 Modern toplumlardaki toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıplarını tanımlar.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr