Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doç. Dr. Feza GEYİKÇİ *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Nanomaterials, Nanotechnologies and Design, Daniel L. Schodek, Paulo Ferreira, Michael F. Ashby, 2009.

Dersin İçeriği

Nanomalzemelerin oluşturulması ve özellikleri, nanoboyutlu malzemelerin kararkterizasyon yöntemleri, karbon nano tüplerin ve grafenin yapısı, uygulamaları, özellikleri, üretim teknikleri, nanoteknoloji alanındaki bilimsel gelişmelerin incelenmesi amaçlanmıştır.

Dersin Amacı

Nanoteknoloji alanını tanıtmak, nanomalzemelerin özellikleri, üretim yöntemlerini ve uygulamalarını incelemektir.,

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nanoteknolojiye Giriş Yok Yok
2 Nano parçacıkların temel özellikleri,
3 Nano Malzemelerin Sentezlenmesi
4 Karbon nanotüplerin ve grafenin yapısı ve uygulamaları, yapısı ve özellikleri
5 Nanomalzemelrin Karakterizasyon Metotları
6 Nanomalzemelerin görüntülenme teknikleri
7 Yarıiletken nanomalzemeler
8 Nanoteknoloji ürünü malzemeler ve kullanım alanları
9 Arasınav
10 Nanokompozitler
11 Mekanıik ve termal özellikler
12 Elektirik ve magnetik özellikler
13 Optik özellikler
14 Biyoteknolojik uygulamalarda nanoteknoloji
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 4 4 16
20 Rapor Hazırlama 7 5 35
22 Proje Hazırlama 7 6 42
23 Proje Sunma 7 2 14
36 Rapor 7 5 35

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1556514 Nanomalzemeleri tanımlama, boyutlandırma, uygulama alanlarını ve önemini anlama
2 1556515 Nanomalzemelerin üstün ve yeni fiziksel ve kimyasal özelliklerini açıklayabilme
3 1556516 Nanomalzemelerin sentezi ve karakterizasyonlarını kavrayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68201 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
2 68202 Çalışmalarında karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir.
3 68203 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme; sistem veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler önerebilme becerisi kazanır.
4 68204 Bir hedef doğrultusunda karmaşık sistemlerin modellenmesi, iyileştirilmesi, kontrolü ve tasarımı için uygun metodoloji ve prosedürler geliştirebilir.
5 68205 Eğitim süresi boyunca edindikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
6 68206 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
7 68207 Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve uygulayabilme yeteneği kazanır.
8 68208 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetir.
9 68209 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, alanındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda net bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisine sahip olur.

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr