Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Ahmet ÖZAK , Prof. Dr. Cenk YARDIMCI, Doç.Dr. H. Özlem NİSBET, Dr. Öğr. Üyesi Kamil SAĞLAM, Dr. Öğr. Üyesi Taylan ÖNYAY *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çiftlik Hayvanlarında Ayak Hastalıkları, 2. Baskı , Medipress

Dersin İçeriği

Büyük hayvan ayak hastalıklarında profilaksi, tanı ve tedavi metodlarını içermektedir

Dersin Amacı

Veteriner ortopedi ve travmatolojide büyük hayvanlarda karşılaşılan ayak hastalıkları ve tırnak bozukluklarının tanısı, klinik ve radyolojik bulguları ile profilaksisinin detaylı olarak anlatılması amaçlandı.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sığırlarda topallık nedenleri
2 Sığırlarda Ayağın Anatomisi
3 Normal Sığır Tırnağının Özelliklerinin
4 Ayağın muayenesi Ayağın muayenesi
5 Sığırlarda ayak hastalıklarının nedenleri
6 ivra -ivragab yöntemleri
7 Ayak hastalıklarında koruyucu önlemler
8 Sığır ayak hastalıkları çeşitleri
9 Sığır ayağında yapılan operasyonlar
10 Atların ayak anatomisi , biyomekaniği ve tırnak özellikleri
11 Atlarda yürüyüş bozuklukları,muayenesi ve ayak hastalıkları tanı, tedavisi
12 Koyun ve keçilerin ayak hastalıkları
13 Domuzların ayak hastalıkları
14 Vize sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
6 Uygulama/Pratik 1 6 6
9 Problem Çözümü 10 2 20
10 Tartışma 3 3 9
19 Beyin Fırtınası 2 2 4
20 Rapor Hazırlama 5 5 25
24 Seminer 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 10 5 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
36 Rapor 5 3 15
49 Performans 4 1 4
54 Ev Ödevi 2 1 2

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2083859 Sığırlarda topallık nedenlerinin öğrenilmesi
2 2083860 Sığırlarda Ayağın Anatomisinin öğrenilmesi
3 2083861 Normal Sığır Tırnağının Özelliklerinin Öğrenilmesi
4 2083862 Ayağın muayenesinin öğrenilmesi
5 2083863 Sığırlarda ayak hastalıklarının nedenlerinin öğrenilmesi
6 2083864 Ayak hastalıklarında koruyucu önlemlerin öğrenilmesi
7 2083865 Sığır ayak hastalıkları çeşitlerinin öğrenilmesi
8 2083866 Sığır ayağında yapılan operasyonların öğrenilmesi
9 2083867 Atların ayak hastalıklarının öğrenilmesi
10 2083868 Koyun ve keçilerin ayak hastalıklarının öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 81764 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
2 81765 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3 81766 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
4 81770 Ulusal ve Uluslararası akademide girişimcilik kazanmak
5 81767 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
6 81768 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
7 81769 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
4 4
5 4
6 4 4
7 4
8 4 4
9 4
10 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr