Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof.Dr. Ahmet ÖZAK, Prof.Dr.Cenk YARDIMCI, Doç.Dr.H.Özlem NİSBET, Dr.Öğr.Üyesi Kamil SAĞLAM, Dr.Öğr.Üyesi Taylan ÖNYAY *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sharp N.J.H., Wheeler S.M.: Small Animal Spinal Disorders, Diagnosis and Surgery, 2nd edition. Elsevier Mosby, Edinburg, 2005. Slatter D.: Textbook of small animal surgery: 2-volume. 3rd ed. Philadelphia: Saunders W B Co, 2002. Fossum T.W.: Small Animal Surgery, 3rd ed, St. Louis, Missouri, Elsevier Mosby, 2007. Salci H., Sarigul S., Dogan S., Lekesiz H., Ozcan R., Gorgul O.S., Aksoy K.: Contribution of the xenograft bone plate-screw system in lumbar transpedicular stabilization of dogs: an in-vitro study. Journal of Veterinary Science, 9(2): 193-196, 2008. Senturk S., Salci H.: Hydrocephalus in a cat with suspected feline infectious peritonitis. Australian Veterinary Practitioner, 36(3): 124-127, 2006.

Dersin İçeriği

Nörolojik anatomi ve nörolojik muayene sistematiği. Vertebra cerrahisinde uygulanılan stabilizasyon teknikleri .Kafa travması olgularına cerrahi yaklaşım.

Dersin Amacı

Veteriner Cerrahi alanında karşılaşılan sinir sistemi cerrahi hastalıklarının tanısı, uygulanılan operatif tedavi seçeneklerinin yararlanımları ve postoperatif elde edilen bulguların öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nörolojik anatomi ve nörolojik muayene sistematiği.
2 Nörolojik hastalıklara tanısal yaklaşım ve patoloji lokalizasyonlarının belirlenmesi.
3 Beyin cerrahisinde uygulanılan operatif teknikler ve spesifik beyin hastalıkları.
4 Kafa travması olgularına cerrahi yaklaşım.
5 Vertebra cerrahisinin prensipleri ve uygulanılan operatif teknikler.
6 Vertebra cerrahisinde uygulanılan stabilizasyon teknikleri.
7 Servikal vertebranın spesifik hastalıkları.
8 Torakal vertebranın spesifik hastalıkları.
9 Ara sınav
10 Torakolumbal vertebranın spesifik hastalıkları.
11 Lumbal vertebranın spesifik hastalıkları.
12 Lumbosakral vertebranın spesifik hastalıkları.
13 Vertebra ve spinal kord tümörleri.
14 Operatif müdahale gerektirmeyen vertebra hastalıkları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 10 4 40
6 Uygulama/Pratik 5 2 10
8 Rehberli Problem Çözümü 1 5 5
10 Tartışma 6 2 12
14 Gözlem 14 1 14
18 Örnek Vaka İncelemesi 10 2 20
28 Makale Kritik Etme 6 2 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 2 3 6
49 Performans 5 3 15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 2087667 Nörolojik anatomiyi bilir ve nörolojik muayene sistematiğini uygular
2 2087668 Nöroşirurji alanında doktora seviyesindeki konuları anlar ve yorumlama becerisi kazanır.
3 2087669 Nöroşirurjikal hastalıkların klinik ve görüntüleme ile tanısını koyar ve ayırıcı tanı listesi oluşturma yetisi kazanır.
4 2087670 Nöroşirurjide uygulanılan preoperatif hazırlıkları, anestezi, alternatif operasyon tekniklerini ve post operatif bakım konularını uygulayabilme yetisi kazanır
5 2087671 Nöroşirurji patolojilerine sağaltım seçenekleri sunar
6 2087672 Cerrahi gerektirmeyen nörolojik patolojileri tanır ve şirürjikal olgulardan ayırt eder.
7 2087673 Türe, yaşa ve ırka göre karşılaşılan nörolojik hastalıkları bilir ve tanır.
8 2087674 Nöroşirurji alanında profesyonel hekimlik yapacak yaklaşım ve beceriye sahip olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 81764 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
2 81765 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3 81766 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
4 81770 Ulusal ve Uluslararası akademide girişimcilik kazanmak
5 81767 Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
6 81768 Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
7 81769 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 4
4 4
5 5
6 5
7 4
8 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr