Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Charles M. Reigeluth (1999) Instructional-Design Theories and Models: A New Paradigm of Instructional Theory, Vol. 2

Dersin İçeriği

Bilgisayar teknolojisine dayalı eğitim uygulamaları ile ilgili ihtiyaç belirleme, planlama, geliştirme, ve değerlendirme süreçleri, tasarim tabanlı araştırma, Temel Tasarım Modelleri

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı öğrencilerin bilgisayar tabanlı eğitim uygulama geliştirme sürecinde, ihtiyaç analizi, planlama, geliştirme ve bu uygulamanın verimliliğinin değerlendirilmesi aşamaları hakkında bilgi ve doğrudan tecrübe edinmelerini sağlamaları ve değişik modelleri tanımalarıdır. Ayrıca, eğitim teknolojileri alanında yeni bir araştırma eğilimi olan tasarım tabanlı ararştırma yapma becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Program Tanıtımı-Giriş
2 Bilgisayar Destekli Eğitime Giriş. Bilgisayar Destekli Eğitimin tarihsel oluşumu ve gelişim aşamaları
3 BDE´de sınıf içi uygulamalar
4 BDE ve BDÖ
5 BDE´nin program geliştirme içindeki rolü
6 BDE´de program(software) değerlendirme
7 Ara sınav
8 BDE´de donanım(hardware) değerlendirme
9 BDE ve kuramlar(davranışçı, bilişsel ve yapısalcı kuramlar)
10 BDE´de multimedya uygulamaları, BDE´de lego-logo uygulamaları
11 BDE ´de etik ve eşitlik
12 BDE uygulamaları(Bilgisayar destekli ve temelli), Bilgisayarla öğretim programının değerlendirilmesi
13 BDE´de eğitim ve özürlülerin eğitimi, BDE geleceği
14 Final Projelerinin sunumu

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 2 20 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
41 Proje Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 14 14
5 Derse Katılım 14 3 42
17 Alan Çalışması 1 5 5
19 Beyin Fırtınası 14 1 14
22 Proje Hazırlama 14 2 28
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 14 1 14
27 Makale Yazma 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 1 9
34 Okuma 14 1 14
49 Performans 14 1 14

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1644347 Bilgisayar destekli öğretimi tanımlayabilme.
2 1644348 Bilgisayar destekli öğretimin tarihsel gelişimi açıklayabilme.
3 1644349 Birebir eğitim programları tasarlayıp uygulayabilme.
4 1644350 Eğitsel oyun tasarlayıp uygulayabilme.
5 1644351 Bilgisayar destekli öğretimin donanımına karar verebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78972 Temel araştırma yöntemlerini bilir.
2 78973 Eğitim teknolojileri alanyazınını bilir.
3 78974 Eğitsel yazılım geliştirir.
4 78977 Eğitim teknolojileriyle ilgili bilimsel yayın yapabilir.
5 78975 Proje tasarımı, yönetimi ve değerlendirmesini yapabilir.
6 78976 Alanyazındaki Türkçe ve İngilizce kaynakları tarayabilme.
7 78978 Ekip çalışması yapabilir.
8 78979 Kavram yanılgılarının farkına varır.
9 78980 Eğitim teknolojileriyle ilgili trendleri takip eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 1
2 5
3 4 1 1
4 2 1
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr