Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. ÜyesiPolat ŞENDURUR *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin İçeriği

Araştırma nedir, araştırma önerisi, problem belirleme, araştırma sorusu, veri toplama araçları, verilerin analizi, uygun araştırma tekniğinin seçimi, temel istatistik teknikleri, güvenilirlik ve geçerlilik.

Dersin Amacı

Sosyal bilimler alanında kullanılan nicel araştırma yöntemlerinin tanıtılması ve kullanılması

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma ve derse giriş
2 Araştırma nedir? Makale, tartışma
3 Araştırma önerisi nedir? Araştırma önerisi örnekleri sunma. Makale, tartışma
4 Problem belirleme, Araştırma sorusu Makale, tartışma
5 Veri toplama araçları, Verilerin analizi Yansıtıcı rapor
6 Deneysel Araştırma Makale, tartışma
7 Korelasyonel Araştırmalar Makale, tartışma
8 Nedensel-Karşılaştırmalı çalışmalar Makale, tartışma
9 Uygulama örnekleri Yansıtıcı Rapor
10 Araştırma teknikleri nasıl belirlenir?
11 Nicel çalışmalarda güvenlirlik Makale, tartışma
12 Nicel çlışmalarda geçeçerlilik Makale, tartışma
13 Örnek araştırma önerilerinin sunumu ve değerlendirmesi Sunum
14 Örnek araştırma önerilerinin sunumu ve değerlendirmesi Sunum
15 Final

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
20 Rapor Hazırlama 2 50 1
21 Rapor Sunma 2 50 1
40 Proje Hazırlama 1 50 1
41 Proje Sunma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 8 2 16
20 Rapor Hazırlama 2 20 40
21 Rapor Sunma 2 10 20
22 Proje Hazırlama 1 40 40
23 Proje Sunma 1 5 5
28 Makale Kritik Etme 3 5 15
54 Ev Ödevi 2 5 10

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1562720 Temel araştırma yöntemlerini bilme.
2 1562721 Temel araştırma yöntemlerini uygulayabilme.
3 1562722 Örnek araştırma önerisi hazırlayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78972 Temel araştırma yöntemlerini bilir.
2 78973 Eğitim teknolojileri alanyazınını bilir.
3 78974 Eğitsel yazılım geliştirir.
4 78977 Eğitim teknolojileriyle ilgili bilimsel yayın yapabilir.
5 78975 Proje tasarımı, yönetimi ve değerlendirmesini yapabilir.
6 78976 Alanyazındaki Türkçe ve İngilizce kaynakları tarayabilme.
7 78978 Ekip çalışması yapabilir.
8 78979 Kavram yanılgılarının farkına varır.
9 78980 Eğitim teknolojileriyle ilgili trendleri takip eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 3 5 3
2 5 5 4 3 5 3
3 5 5 4 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr