Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Yrd. Doç. Dr. Polat ŞENDURUR *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara, Türkiye: Seçkin Yayınevi. Silverman, D. (2000). Doing qualitative research. London: Sage.

Dersin İçeriği

Nitel araştırma nedir? Prensipleri nelerdir, Araştırma deseni oluşturulması, veri toplama ve analiz metotları, güvenirlik ve geçerlilik kavramları, araştırma raporunu yazılması.

Dersin Amacı

Sosyal bilimler alanında kullanılan nitel araştırma yöntemlerinin tanıtılması ve kullanılması

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, tanışma
2 Nitel çalışmanın önemi Makale tartışması
3 Nitel çalışmanın temel prensipleri Makale tartışması
4 Nitel mülakatlar Makale tartışması
5 Veri toplama yöntemleri Makale tartışması
6 Veri toplama yöntemleri Yansıtma raporu
7 Nitel veri analisi Makale tartışması
8 Nitel veri analisi Makale tartışması
9 Geçerlilik Makale tartışması
10 Güvenilirlik Yansıtma raporu
11 Nitel çalışma verilerinin raporlanması Makale tartışması
12 Nitel araştırmaın sunumu Makale tartışması
13 Sunumlar
14 Sunumlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
20 Rapor Hazırlama 2 100 1
39 Rapor Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
21 Rapor Sunma 1 10 10
28 Makale Kritik Etme 3 15 45
34 Okuma 7 3 21
36 Rapor 2 20 40
54 Ev Ödevi 4 8 32

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1662308 Temel nitel araştırma yöntemlerini bilme.
2 1662309 Temel nitel araştırma yöntemlerini uygulayabilme.
3 1662310 Nitel veri toplayıp analiz edebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78972 Temel araştırma yöntemlerini bilir.
2 78973 Eğitim teknolojileri alanyazınını bilir.
3 78974 Eğitsel yazılım geliştirir.
4 78977 Eğitim teknolojileriyle ilgili bilimsel yayın yapabilir.
5 78975 Proje tasarımı, yönetimi ve değerlendirmesini yapabilir.
6 78976 Alanyazındaki Türkçe ve İngilizce kaynakları tarayabilme.
7 78978 Ekip çalışması yapabilir.
8 78979 Kavram yanılgılarının farkına varır.
9 78980 Eğitim teknolojileriyle ilgili trendleri takip eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5
2 5 4 4 5 5
3 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr