Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Miller, M.D., Linn, R. L. & Norman, E. G. (2009). Measurement and Assesment in Teaching.10th Edition. New Jersey: Merrill Öncü, H.(1999). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. 3. baskı. Ankara: Yaysan Ltd. Sti. Sencan, H.(2005).Güvenirlik ve Geçerlik. Ankara: Seçkin Yayınevi

Dersin İçeriği

Eğitim teknolojilerinde yüksek lisans ve doktora tezi yapacak öğrencilerin büyük kısmı tezlerinde çeşitli ölçme araçları kullanmaktadırlar. Bunların çoğu klasik testlerdir. Bu derste bu tür klasik testleri nasıl hazırlayacaklarını öğreneceklerdir. Ders sonunda her öğrenci bir test geliştirmiş olacaktır.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı klasik test geliştirme sürecini öğretmektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Test geliştirmenin temel kavramları
2 Test türleri
3 Testlerin sınıflandırılması
4 Testlerin yapısal nitelikleri (geçerlik)
5 Testlerin yapısal nitelikleri (güvenirlik)
6 Madde ve test istatistiklerinin belirlenmesinde kullanılan istatistiksel yöntem ve teknikler
7 Madde ve test istatistiklerinin belirlenmesinde kullanılan istatistiksel yöntem ve teknikler
8 Madde analizi ve madde analizi türleri
9 Test geliştirme süreci; amaç, kapsam
10 Arasınav
11 Maddelerin yazılması, deneme uygulamasının yapılması
12 Madde analizi
13 TAP madde analizi programının kullanılması
14 Madde analizi sonuçlarını yorumlanması ve raporlaştırması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
4 Quiz 2 20 1
34 Okuma 10 80 1
39 Rapor Sunma 1 60 1
41 Proje Sunma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 20 20
4 Quiz 5 10 50
5 Derse Katılım 13 4 52
34 Okuma 5 5 25
36 Rapor 1 20 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1662346 Test geliştirmenin temel kavramlarını bilme
2 1662347 Test çeşitlerini bilme
3 1662348 Testlerin yapısal özelliklerini bilme
4 1662349 Madde ve test istatistiklerinin belirlenmesinde kullanılan istatistiksel yöntemleri bilme
5 1662350 Madde analizi ve madde analizi türlerini kavrama
6 1662351 Test geliştirme sürecini ve aşamalarını bilme
7 1662352 Test maddeleri yazabilme, ön test uygulamasını yapabilme
8 1662353 Madde analizini gerçekleştirebilme
9 1662354 Madde analizi sonuçlarını yorumlama ve raporlaştırma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78972 Temel araştırma yöntemlerini bilir.
2 78973 Eğitim teknolojileri alanyazınını bilir.
3 78974 Eğitsel yazılım geliştirir.
4 78977 Eğitim teknolojileriyle ilgili bilimsel yayın yapabilir.
5 78975 Proje tasarımı, yönetimi ve değerlendirmesini yapabilir.
6 78976 Alanyazındaki Türkçe ve İngilizce kaynakları tarayabilme.
7 78978 Ekip çalışması yapabilir.
8 78979 Kavram yanılgılarının farkına varır.
9 78980 Eğitim teknolojileriyle ilgili trendleri takip eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 4
2 4 5
3 4 5
4 5 4
5 4 4
6 4 4
7 5 5 5
8 5 4
9 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr