Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Polat ŞENDURUR *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

David H. Jonassen, (2000). Computers as Mindtools for Schools: engaging critical thinking (2. Ed.) Upper Saddle River, N. J. :Merrill

Dersin İçeriği

Bu ders dâhilinde bilgisayarların öğrencilerin problem çözme, eleştirel düşünme ve diğer üst düzey düşünme becerilerini destekleyecek şekilde eğitim-öğretim süreçlerine dahil edilme yöntemleri ele alınacaktır. Temel bilgisayar araçları ve uygulamaları (veritabanları, hesap çizelgeleri, semantik ağlar, vb.) incelenecek ve bilişsel süreçlere katkıları araştırılacaktır. Aynı zamanda alanyazı incelemeleri ile güncel kullanımlar da ders sürecine dahil edilecektir.

Dersin Amacı

• Eleştireli yaratıcı ve karmaşık düşünme becerilerini irdelemek. • Bilişsel araçlar için teorik temel oluşturmak. • Bilgisayarları bilişsel araç olarak kullanmak için gereklilikleri vurgulamak. • Üst düzey düşünme becerilerini bilgisayar aracılığı ile nasıl ortaya çıkarılabileceği üzerinde tartışmak. • Bilişsel araçların işe koşulması ve sonuçların değerlendirilmesi süreçlerini incelemek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma, ders içeriğinin tanıtılması
2 Öğrenme ve Bilgisayar (Bilgisayarı öğrenme, Bilgisayardan öğrenme, Bilgisayar ile öğrenme) Tartışma
3 Bilişsel araçların teorik temelleri Tartışma
4 Bilişsel araçlar ve kritik düşünme becerileri(Düşünme, Okul ve eleştirel düşünme) Makale tartışması
5 Veritabanları: İçeriğin yapılandırılması Makale tartışması
6 Bilişsel araç olarak Hesap çizelgeleri Yansıtma
7 Bilişsel araç olarak expert sistemler Makale tartışması
8 Bilişsel araç olarak kavram haritaları Makale tartışması
9 Bilişsel araç olarak iletişim araçları Yansıtma
10 Arasınav
11 Bilişsel araç olarak hypermedya Makale tartışması
12 Bilişsel araç olarak görselleştirme araçları Makale tartışması
13 Bilişsel araç olarak Web 2.0 araçları Makale tartışması
14 Bilişsel araçların değerlendirilmesi ve öğrenme çıktıları Yansıtma
15 Final sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
20 Rapor Hazırlama 3 100 1
40 Proje Hazırlama 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 8 5 40
21 Rapor Sunma 8 5 40
28 Makale Kritik Etme 8 8 64

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1559481 Eleştireli yaratıcı ve karmaşık düşünme becerilerini kullanabilme
2 1559482 Bilişsel araçlar için teorik temellerini kavrayabilme
3 1559483 Bilgisayarları bilişsel araç olarak kullanabilme
4 1559484 Üst düzey düşünme becerilerini bilgisayar aracılığı ile nasıl ortaya çıkarılabileceği üzerine fikirler üretebilme
5 1559485 Bilişsel araçları değerlendirebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78972 Temel araştırma yöntemlerini bilir.
2 78973 Eğitim teknolojileri alanyazınını bilir.
3 78974 Eğitsel yazılım geliştirir.
4 78977 Eğitim teknolojileriyle ilgili bilimsel yayın yapabilir.
5 78975 Proje tasarımı, yönetimi ve değerlendirmesini yapabilir.
6 78976 Alanyazındaki Türkçe ve İngilizce kaynakları tarayabilme.
7 78978 Ekip çalışması yapabilir.
8 78979 Kavram yanılgılarının farkına varır.
9 78980 Eğitim teknolojileriyle ilgili trendleri takip eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 1
2 5 3 2 3
3 3 3
4 3 3 5
5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr