Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Elmas, R., Navathe, S.B., Fundamentals of Datatabase Systems, Addison Wesley, 2004. • Patrick O’NEIL & Elizabeth O’NEIL, Database Principles, Programming, and Performance, Morgan Kaufmann, 2000. • Raghu Ramakrishnan & Johannes Gehrke, Database Management Systems, Mc Graw Hill, 2002.

Dersin İçeriği

Veri tabanı yönetimin sistemlerine giriş. Hiyerarşik, ağ ve ilişkisel veri modelleri. Bağıntı modeli. Bağıntı cebri. Bütünlük. Normalleştirme. SQL sorgulama. Veritabanı tasarımı. Eşzamanlı çalışma. Nesneye dayalı veritabanı. XML veritabanları.

Dersin Amacı

Veri tabanı yönetimin sistemleri, Hiyerarşik, ağ ve ilişkisel veri modelleri, Bağıntı modeli, Bağıntı cebri, Bütünlük, Normalleştirme, SQL sorgulama, Veritabanı tasarımı, Eşzamanlı çalışma, Nesneye dayalı veritabanı, XML veritabanlarını öğretmek.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders hakkında genel bilgi - Veritabanlarına giriş
2 VT ve VTYS kavramları - Veri depolama yaklaşımları (Dosya – VT) - VT’nin dört temel avantajı
3 VTYS’nin temel bileşenleri (DDL, DML, VT yöneticisi, ..) - Kullanıcı Türleri - Veri modelleri (hiyerarşik / network / E-R / İlişkisel
4 E-R model ile veri modelleme - Varlık, varlık kümesi, nitelikler, ilişki, ilişki kümesi, anahtarlar
5 İlişkisel model - SQL’e giriş
6 SQL’de temel sorgulamalar - SQL’de ileri sorgulamalar
7 Vize 1
8 SQL ‘de INSERT, UPDATE, DELETE - SQL’de görüntüleme / raporlama
9 Normalizasyon
10 Veri tabanlarında güvenlik - Veri tabanlarında yedekleme
11 Veritabanı tasarımı uygulaması
12 Vize 2
13 Veritabanı geliştirme uygulaması
14 Veritabanı geliştirme uygulaması
15 Veritabanı geliştirme uygulaması
16 Final sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 1 10 1
54 Ev Ödevi 2 50 1
2 Final Sınavı 1 40 1
40 Proje Hazırlama 1 60 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 4 20 80
2 Final Sınavı 5 20 100
5 Derse Katılım 1 5 5

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1662426 Temel veri tabanı kavramlarını açıklar.
2 1662427 Varlık - İlişki modeli ile veri tabanı tasarlar.
3 1662428 Tasarlanmış veri tabanını ilişkisel modelle düzenler.
4 1662429 SQL kullanarak veri tabanında ekleme, silme, güncelleme yapar.
5 1662430 SQL'de temel ve ileri düzey sorgular yapar.
6 1662431 Veri tabanında normalizasyon yapar.
7 1662432 SQL’de görüntüleme ve raporlama yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78972 Temel araştırma yöntemlerini bilir.
2 78973 Eğitim teknolojileri alanyazınını bilir.
3 78974 Eğitsel yazılım geliştirir.
4 78977 Eğitim teknolojileriyle ilgili bilimsel yayın yapabilir.
5 78975 Proje tasarımı, yönetimi ve değerlendirmesini yapabilir.
6 78976 Alanyazındaki Türkçe ve İngilizce kaynakları tarayabilme.
7 78978 Ekip çalışması yapabilir.
8 78979 Kavram yanılgılarının farkına varır.
9 78980 Eğitim teknolojileriyle ilgili trendleri takip eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 4
2 3 4
3 4 5
4 3
5 4 5
6 4
7 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr