Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Hatice Gökçe BİLGİÇ DOĞAN *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Michael Simonson, Sharon E. Smaldino, Michael Albright, and Susan Zvacek (2008) Teaching and Learning at a Distance: Foundations of Distance Education (4th Edition). - Alanla ilişkili öncü makaleler

Dersin İçeriği

Uzaktan eğitimin kuramsal altyapısı, mevcut uygulamalar, konu ile ilgili araştırmalar, temel uzaktan eğitim teknolojileri, örnek uygulamalar, problem ve araştırmaya dayalı tartışmalar. Örgün eğitimdeki bir dersin uzaktan eğitime dönüştürülmesinin deneyimlenmesi.

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı öğrencilerin uzaktan eğitim konusunda bilgi seviyelerini artırmak ve güncel araştırmalar ışığında verimli uzaktan öğrenme ve öğretme ortamlarının nasıl olması gerektiği hususunda yetkin hale gelmelerini hedeflemektedir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma. Dersin içeriği, yöntemi, beklentileri ve kaynakları hakkında bilgilendirme. Uzaktan eğitim alanındaki ön öğrenme ve deneyimlerin ortaya konulması
2 Uzaktan eğitimin temelleri. Uzaktan eğitimin tarihi ve tanımları.
3 Uzaktan eğitim teorileri.
4 Uzaktan eğitim teorileri.
5 Uzaktan eğitimde öğretici, öğrenci, öğretim.
6 Uzaktan eğitimde öğrenme kuramları.
7 Uzaktan eğitimde etkileşim.
8 Uzaktan eğitimde ders tasarımı.
9 Teknoloji ve LMS kullanımı
10 Otantik öğrenme ve uzaktan eğitim.
11 Uzaktan eğitimde değerlendirme. (Öğrenci değerlendirmesi)
12 Uzaktan eğitim sistemlerinde değerlendirme
13 Uzaktan eğitimde yönetim
14 Dönem değerlendirmesi ve final proje sunumları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
27 Makale Yazma 1 50 1
54 Ev Ödevi 10 50 1
40 Proje Hazırlama 1 50 1
41 Proje Sunma 1 10 1
44 Makale Yazma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 13 3 39
12 Takım/Grup Çalışması 1 10 10
22 Proje Hazırlama 1 12 12
23 Proje Sunma 1 1 1
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 10 10
28 Makale Kritik Etme 12 1 12
34 Okuma 13 3 39
54 Ev Ödevi 10 2 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1855193 Uzaktan eğitime ait temel kavram ve terminolojiyi kullanır.
2 1855194 Geçmişten günümüze uzaktan eğitim teknolojilerinin tarihsel gelişimini karşılaştırır.
3 1855195 Uzaktan eğitim sistemlerini planlayabilir.
4 1855196 Uzaktan eğitimde ders tasarımı yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78972 Temel araştırma yöntemlerini bilir.
2 78973 Eğitim teknolojileri alanyazınını bilir.
3 78974 Eğitsel yazılım geliştirir.
4 78977 Eğitim teknolojileriyle ilgili bilimsel yayın yapabilir.
5 78975 Proje tasarımı, yönetimi ve değerlendirmesini yapabilir.
6 78976 Alanyazındaki Türkçe ve İngilizce kaynakları tarayabilme.
7 78978 Ekip çalışması yapabilir.
8 78979 Kavram yanılgılarının farkına varır.
9 78980 Eğitim teknolojileriyle ilgili trendleri takip eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 5
2 5 5 5 5 5
3 3 4 3 5 5
4 3 4 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr