Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Psychology of Learning for Instruction, Marcy Driscoll, 2000, Allyn & Bacon. 2. Instructional-Design Theories and Models: An Overview of Their Current Status, Charles M. Reigeluth, 1983, Lawrence Erlbaum Associates 3. Contemporary Theories of Learning, Knud Illeris, 2009, Routledge

Dersin İçeriği

Bu ders, eğitim teknolojilerinin temelleri ve tarihsel gelişiminin öğrenme kuramlarının gelişim süreciyle ilişkisinin irdelenmesini içerir. Bunu yanında öğrenme kuramlarının, öğretim tasarımı süreçlerinde kullanımı ve ilişkilendirmesi de dersin kapsamındadır.

Dersin Amacı

• Her bir öğrenme kuramının temel prensiplerini tanımlayabilme. • Öğrenme paradigmalarını karşılaştırmalı olarak tartışabilme. • Eğitim teknolojilerinin tarihsel gelişim sürecini öğrenme kuramlarının gelişimsel süreciyle paralel tartışabilme. • Öğrenme ve öğretim kuramlarının öğretim tasarımı süreçlerindeki etkisini tartışabilme.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders izlencesini inceleme, Eğitim Teknolojilerine giriş
2 Öğretim Teknolojileri ve Öğrenme Kuramları a. Reiser, R.A. : A History of Instructional Design And Technology: Part I: A History of Instructional Media b. Reiser, R.A. : A History of İnstructional Design And Technology: Part II: A History of Instructional Design c. Illeris, K. : A Comprehensive Understanding of Human Learning (Chapter 1)
3 Teknoloji, Eğitim Ortamları ve Öğrenme Kuramları a. Winn, W. : Current Trends in Educational Technology Research: The Study of Learning Environments b. Saettler, P. : The Evolution of American Educational Techology c. Driscoll, M.P. : Introduction to Theories of Learning and Instruction (Chapter 1)
4 Ontoloji, Epistemoloji ve Davranışçılık Kuramı a. Hulse, S.H., Egeth, H., Deese, J. : Introduction (Chapter 1) b. Driscoll, M.P. : Radical Behaviorism (Chapter 2)
5 Öğrenme ve Biliş a. Driscoll, M.P. : Cognitive Information Processing (Chapter 3) b. Driscoll, M.P. : Meaningful Learning and Schema Theory (Chapter 4) c. Driscoll, M.P. : Situated Cognition (Chapter 5)
6 Bilişsel Öğrenme Kuramı a. Winn, W. : Cognitive Perspectives in Psychology
7 Piaget, Bruner ve Vygotsky a. Driscoll, M.P. :Cognitive and Knowledge Development (Chapter 6) b. Driscoll, M.P.: Instructional Theories of Cognitive Development (Chapter 7) c. Bruner, J. : Culture, Mind, and Education (Chapter 11)
8 Gagne’nin Öğretim Kuramı a. Driscoll, M.P. : Learning and Instruction (Chapter 10)
9 Ara sınav!
10 Yapılandırmacılık a. Driscoll, M.P. : Constructivism (Chapter 11) b. Elkjaer, B. : Pragmatism: A Learning Theory for the Future (Chapter 5)
11 Transformatif Öğrenme a. Kegan, R. : What “Form” Transforms? A Constructive-Developmental Approach to Transformative Learning (Chapter 3) b. Mezirow, J. : An Overview on Transformative Learning (Chapter 6)
12 Engeström ve Gardner a. Engeström, Y. : Expansive Learning: Toward an Activity-Theoretical Reconceptualization (Chapter 4) b. Gardner, H. : Multiple Approaches to Understanding (Chapter 7)
13 Özet a. Landa. L.N. : Descriptive and Prescriptive Theories of Learning and Instruction: An Analysis of Their Relationships and Interactions (Chapter 3)
14 Özet a. Ertmer, P.A. & Newby, T.J. : Behaviorism, Cognitivism, Constructivism: Comparing Critical Features From an Instructional Design Perspective

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
54 Ev Ödevi 2 100 1
44 Makale Yazma 2 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 4 20 80
2 Final Sınavı 5 20 100
5 Derse Katılım 1 5 5

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1666135 • Her bir öğrenme kuramının temel prensiplerini tanımlayabilme.
2 1666136 • Öğrenme paradigmalarını karşılaştırmalı olarak tartışabilme.
3 1666137 • Eğitim teknolojilerinin tarihsel gelişim sürecini öğrenme kuramlarının gelişimsel süreciyle paralel tartışabilme.
4 1666138 • Öğrenme ve öğretim kuramlarının öğretim tasarımı süreçlerindeki etkisini tartışabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78972 Temel araştırma yöntemlerini bilir.
2 78973 Eğitim teknolojileri alanyazınını bilir.
3 78974 Eğitsel yazılım geliştirir.
4 78977 Eğitim teknolojileriyle ilgili bilimsel yayın yapabilir.
5 78975 Proje tasarımı, yönetimi ve değerlendirmesini yapabilir.
6 78976 Alanyazındaki Türkçe ve İngilizce kaynakları tarayabilme.
7 78978 Ekip çalışması yapabilir.
8 78979 Kavram yanılgılarının farkına varır.
9 78980 Eğitim teknolojileriyle ilgili trendleri takip eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5
2 5 5
3 5 5
4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr