Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Hatice Özaslan *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Seçer, Z. (Ed.). (2018). Risk Altındaki Çocuklar ve Eğitimleri. Ankara: Eğiten Yıldırım Doğru, S. (Ed.). (2015). Çocuk Hakları ve Koruma. Ankara: Eğiten Aydoğan, Y.& Gültekin Akduman. G. (Eds). (2016). Çocuk Ruh Sağlığı. Ankara:Eğiten Kitap. Babaroğlu, A. (2011). Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı. Ankara: Vize. Bakırcıoğlu, R. (2007). Çocuk Ruh Sağlığı ve Uyum Bozuklukları. Ankara: Anı. Bee, H. &Boyd, D. (2009). Çocuk Gelişim Psikolojisi. O. Gündüz (Çev). İstanbul: Kaktüs. Cirhinlioğlu, F.G. (2010). Çocuk Gelişimi ve Ruh Sağlığı. Ankara: Nobel. Jenson, J. M.,& Fraser, M. W. (Eds.). (2015). Social policy for children and families: A risk and resilience perspective. Sage Publications. Özaslan, H. (2015). Aile ve çocuk. Etkili iletişim içinde s.116-131. A. Güngör Aytar. (Ed.) Ankara: Hedef CS Yayıncılık Davis, N. (2017). Çocuklar için iyileştirici öyküler. N. C. Maral (Çev.) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Dersin İçeriği

Özel durumlarda (boşanma, ölüm, hastalık, doğal afetler, savaş, ihmal ve istismar, suç, duygusal ve davranışsal bozukluklar, ekran bağımlılığı) olan çocukların özelliklerini incelemek, bu çocuklara uygun yaklaşım ve eğitim hakkında bilgi sahibi olmak.

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, boşanma, ölüm, hastalık, çocuk suçluluğu, ihmal ve istismar gibi çocuk için özel durumları ve bu durumların çocuklar üzerindeki etkilerini kavrayarak çocuklara uygun yaklaşım ve eğitim becerisi kazandırmaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çocukların yaşayabileceği özel durumlar ile ilgili giriş Kahraman, Fatih 2017.pdf
2 Boşanma ve çocuk (Çocuk üzerindeki etkileri ve yaklaşım) Effects_of_Divorce_on_Children.pdf
3 Ölüm ve çocuk (Çocuk üzerindeki etkileri ve yaklaşım) Doğal afetler ve çocuk (Yangın, deprem, sel vb. afetlerin çocuk üzerindeki etkileri ve yaklaşım) 71e09245cb476da0f21d69f81b2de0596d9e.pdf
4 Hastalık ve çocuk (Çocuk üzerindeki etkileri ve yaklaşım, Hastane okulları) S__RE__EN HASTALI__I OLAN __OCUKLAR VE HASTANE OKULLARI[#471732]-555928.pdf
5 Korunmaya muhtaç çocuklar ve eğitimleri 10.21733-ibad.417251-485793.pdf
6 Suça itilen çocuklar ve eğitimleri OCUKVESU-YAYIN.pdf
7 Savaş ve çocuk (Göçmen, mülteci, sığınmacı çocuklar ve yaklaşım) SERAPOZDEMRPAPER (1).pdf
E__itim S__recinde M__lteci __ocuklar_ Sosyal Psikolojik Bir De__erlendirme[#314122]-304270.pdf
8 Çocuk ihmal istismarı (Tanılama, değerlendirme ve çocuklara yaklaşım) Çocuklarda mahremiyet eğitimi __ocuk __stismar__ ve __hmalinin De__erlendirilmesi[#29347]-25309.pdf
10.20860-ijoses.40982-90144.pdf
9 Duygusal ve davranışsal bozukluğu olan çocuklar ve eğitimleri
10 Okula Uyum ve Okulu Bırakan Çocuklar
11 Dezavantajlı ortamlarda büyüyen çocuklar (erken evlilikler, ceza evinde annesinin yanında kalan çocuklar, çocuk yoksulluğu)
12 Ekran bağımlılığı olan çocuklar ve eğitimleri
13 Çocuk hakları açısından özel durumlardaki çocukların değerlendirilmesi
14 Özel durumlardaki çocuklar için korunma bakım hizmetleri ve yeni bütüncül hizmet modelleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
20 Rapor Hazırlama 2 50 1
21 Rapor Sunma 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 15 8 120
10 Tartışma 1 5 5
20 Rapor Hazırlama 1 25 25
21 Rapor Sunma 1 3 3

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1560540 Çocukların yaşayabileceği özel sorunları tanır.
2 1560541 Özel durumların çocuklar üzerindeki etkilerini ve bu çocukların özelliklerini açıklayabilir.
3 1560542 Özel durumlarda olan çocuklara uygun yaklaşım sergileyebilir.
4 1560543 Özel durumlarda olan çocuklar için uygun eğitim verebilir.
5 1560544 Özel durumlarda olan çocuklar için destek alacağı kişi ve kurumları bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70680 Sınıf Öğretmenliği alanında konulara ilişkin bilgi birikimine sahip, uzmanlık düzeyinde edinilen kuramsal ve uygulama bilgilerini geliştirebilir ve farklı alanlardakilerle birleştirerek yeni bilgiler üretebilir.
2 70683 Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
3 70682 Sınıf Öğretmenliği alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir ve uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
4 70689 Güncel gelişmeleri ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilir, ilgili olduğu konularda strateji, politika ve uygulama programları geliştirip sonuçlarını kalite süreçleri bakımından değerlendirebilir.
5 70688 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir.
6 70685 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, öğrenmeyi yönetebilir, yönlendirebilir ve yaşam boyu öğrenme yetkinliğini kazanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 3 4 4
2 5 5 4 3 5 4
3 5 5 4 3 4 4
4 5 5 4 4 4 4
5 5 5 4 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr