Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Yaşar ÇELİK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

AKYÜZ, Yahya, Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 1993’e), Kültür Koleji Yayınları No:4, s. 301. GÜNGÖRDE, Kemal ve GÜNGÖRDÜ, Necmiye, Yeni İlkokul Programı Uygulama Kılavuzu ve Program Geliştirme Tarihçesi, Bursa: 28Ocak 1966. 1948 İlkokul Programı, İstanbul: Millî Eğitim Matbaası, s. 2.

Dersin İçeriği

1924, 1926, 1936, 1948, 1968,1997 ile 2005 , 2009, 2015, ve 2017 programları, öğretim teknolojilerinin ilköğretim programındaki yeri

Dersin Amacı

Geçmişten günümüze ilköğretim programlarını incelemek ve öğretim teknolojilerinin programdaki yerini değerlendirmek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İlköğretimin Önemi
2 Osmanlı Devletinde İlköğretim
3 Cumhuriyet Döneminde ilköğretim
4 1924 ilköğretim programı
5 1926 ilköğretim programı
6 1936 ilköğretim programı
7 1948 ilköğretim programı
8 1968 ilköğretim programı
9 Ara Sınav
10 1997 ilköğretim programı
11 Cumhuriyetten günümüze ilköğretim programlarının genel değerlendirmesi
12 İlköğretim programındaki yeni yaklaşımlar
13 İlköğretimde öğretim teknolojileri
14 Genel Değerlendirme
15 Dönem Sonu Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 1 30 30
21 Rapor Sunma 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 60 60
34 Okuma 14 1 14

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1600398 Osmanlı devleti döneminde genel eğitimi ve ilköğretimin yerini bilir.
2 1600399 Osmanlı devleti dönemindeki ilköğretim kurumlarını ve programlarını inceler.
3 1600400 Cumhuriyetten günümüze ilköğretim sisteminin gelişimini kavrar.
4 1600401 1924 ten günümüze kadar gelen ilköğretim programlarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70680 Sınıf Öğretmenliği alanında konulara ilişkin bilgi birikimine sahip, uzmanlık düzeyinde edinilen kuramsal ve uygulama bilgilerini geliştirebilir ve farklı alanlardakilerle birleştirerek yeni bilgiler üretebilir.
2 70683 Öngörülmeyen karmaşık durumlar için yeni yaklaşımlar geliştirebilir, yöntemler tasarlayabilir ve takım çalışmaları yapabilir.
3 70682 Sınıf Öğretmenliği alanında uzmanlık gerektiren sorunlara, nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler üretebilir ve uygulayabilir, bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alabilir.
4 70689 Güncel gelişmeleri ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilir, ilgili olduğu konularda strateji, politika ve uygulama programları geliştirip sonuçlarını kalite süreçleri bakımından değerlendirebilir.
5 70688 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgi ve bulgularını ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantılarda sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir, tartışmaya açabilir.
6 70685 Sınıf Öğretmenliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, öğrenmeyi yönetebilir, yönlendirebilir ve yaşam boyu öğrenme yetkinliğini kazanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 2 2 2
2 2 2 4 2 2 2
3 4 4 4 5 4 4
4 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr