Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Şebnem RÜZGAR *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Dereli Yılmaz S, Demirgöz Bal M, Dereli Yılmaz S(ed)(2017). Ebelere Yönelik Kapsamlı Doğum, Akademisyen Kitabevi, Ankara 2. Kızılkaya Beji N(ed)(2016).Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul 3. Taşkın L (2016). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. XIII. Basım. Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara. 4. Kömürcü N, Doğum Ağrısı ve Yönetimi, Nobel Kitabevi,2014, İstanbul. 5. Kadayıfçı, O. Lamaze Yöntemi İle Doğuma Hazırlık ve Doğum, İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri, 2005.

Dersin İçeriği

Normal kavramı, doğal kavramı, doğal doğum felsefesi, doğal doğum koşulları, kadının fizyolojisinin, psikolojisinin, sosyal ve kültürel yapısının doğal doğuma etkisi, doğal doğumu etkileyen hormonlar, doğal doğumu desteklemede ebenin rolü

Dersin Amacı

Bu ders, normal kavramı ile doğal kavramını temel alarak doğal doğumu etkileyebilecek fizyolojik ve psiko-sosyal değişimlere ve. doğal doğumda ebenin rolüne yönelik kuramsal bilgiyi kazandırmaya odaklanır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma Programın Tanıtımı Literatür Taraması 2019-2020 Güz Doğal Doğum Ders Planı 13.10.2020.pdf
https://www.loom.com/share/56da2f2e2b5041e4bf9f4ba0a925da7f?from_recorder=1
2 Doğumun Tarihçesi Doğum Eyleminin Mekanizması Doğum Ağrısının Fizyolojisi Doğum Ağrısı Teorileri DOĞAL DOĞUM 2.hafta.pptx
https://www.loom.com/share/19eda8ae564c4f55b1f7bf479205f2b9?from_recorder=1
3 Doğal Doğum Felsefeleri *Dick Read *Lamaze, Bradley metodu DOĞAL DOĞUM 3.hafta.pptx
https://www.loom.com/share/f3aa54b864094f36af2a0bba07ef3e12?from_recorder=1
4 Doğum Alan Teorisi ve Doğum Alanı UK ve Saudi Arabia birt enviroment.pdf
Doğum Alanı Teorisi.pdf
BBE_report_311003 London.pdf
https://www.loom.com/share/56dfffb1072c4f43b514a276ba4193b2?from_recorder=1&reco
5 Doğum pozisyonları ve doğum evrelerine göre pozisyonlar, Distosilerde kullanılacak pozisyonları 2020-Pehlivan pozisyonlart.pdf
https://www.loom.com/share/f996bb5b2acc4a48a3193ca7f02d164e
6 Hipnoz ile doğum Hypno Birthing 2011-İşbir hipnmoz doğum.pdf
https://www.loom.com/share/05c6c9a2f7fd4db482dfc43399ee9bf6
7 *Akapunktur *Akupressure Akapunktur ve Akupressör Ebelik uyg.pdf
https://www.loom.com/share/394a9542d10e485eafbda6ab239fcd67
8 Homeopati ile doğum Aramoterapi ile doğum 2020-Teskereci Aromaterapi.pdf
2016-Meran Homeopati.pdf
https://www.loom.com/share/8e4393917e3a44c7ab9cd12d7e03961d
9 ARA SINAV
10 Yoga, Refleksoloji, Müzik terapi ile doğum
11 Suda Doğum, Suya Doğum Evde Doğum
12 Orgazmik Doğum Lotus Doğum
13 EFT, Reiki gibi enerji teknikleri ile doğum
14 Doğum Sonu Döneme Uyum ve Maternal Bağlanma
15 FİNAL SINAVI

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 50 1
39 Rapor Sunma 1 25 1
42 Seminer 1 25 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 3 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 3 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42
54 Ev Ödevi 8 2 16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1570588 Normal kavramı ile doğal kavramının benzerlik ve farklılıklarını değerlendirebilecek
2 1570589 Doğal doğumu etkileyen fizyolojik değişimleri açıklayabilecek
3 1570590 Doğal doğumu etkileyen psikolojik değişimleri açıklayabilecek
4 1570591 Kadının sosyal ve kültürel yapısının doğal doğumu nasıl etkilediğini açıklayabilecek
5 1570592 Doğal doğumu etkileyen hormonların etki mekanizmasını söyleyebilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70224 Ebelik uygulamaları ve doğum ile ilgili kanıt temelli çalışmaların önemini bilerek yaşama geçirebilme
2 70231 Ebeliğe yönelik kavramları tartışabilme
3 70232 Sağlık bakım teorilerini bilen ve ebeliğe özgü teori geliştirebilme
4 70233 Eğitim becerileri yöntemlerini uygulayabilme
5 70234 Bilimsel çalışmalara eleştirel bakış açısı geliştirebilme
6 70235 Hizmet sunumunda bakımı etkileyen kültürel engellerin aşılmasına yönelik transkültürel ebelik bakımını uygulayabilme
7 70236 Ebelik mesleğine ulusal ve uluslar arası kanıtlar sunabilen araştırma projeleri yazabilme
8 70237 Ebelik alanında bilimsel çalışmalar yapabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 4 4 4 4
2 4 4 4 3 4 4 4 4
3 3 4 4 3 3 4 4 4
4 3 3 4 4 2 3 2 2
5 4 4 5 4 4 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr