Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üye Şebnem RÜZGAR *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çiçek, N. (2006). Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi. Güneş Tıp Kitabevi, İstanbul. Davis, D.W. ve Longsdon, M.C. (2011). Maternal Sensitivity: A Scientific Foundation for Practice. Nova Science Pub Inc., New York. Gibbs, R.S, Karlan, B.Y, Haney, A.F. ve Nygaard, I.E. (2008). Danforth’s Obstetrics and Gynecology. 10th edn., Lippincott Williams ve Wilkins, Philidelphia. Lowdermilk, L. ve Perry, S.E. (2007). Maternity ve Women’s Health Care. Mosby, 9th edn, California. Orshan S.A. (2007). Maternity, Newborn, ve Women's Health NursingComprehensive Care Across the Life Span. Lippincott Williams ve Wilkins. Philadelphia. Pillitteri A. (2007). Maternal Health Nursing. Lippincott Wiliams ve Wilkins, London. Ricci, S.C. (2007). Essentials of Maternity, Newborn, and Women's Health Nursing. 1st edition, Lippincott Williams ve Wilkins, London

Dersin İçeriği

Normal Doğuma Yaklaşım, Güvenli Annelik, Doğum Eyleminin Fizyolojisi, Anne Vücudunun Doğum Eylemine Sistemik Cevabı, Doğum Eylemini Etkileyen Faktörler, Doğum Eyleminde Ağrı, Doğum Eyleminde Annede Oluşabilecek Rahatsızlıklar, Eylemin Evrelerinde Annenin Bakımı ve İzlemi, Partografın Kullanımı, Alternatif Doğum Pozisyonları ve Yöntemleri, Laktasyon ve Emzirmenin Fizyolojisi, İlaçlar ve Emzirme ve Evde Doğum konularına özgü temel bilgi ve becerileri vermek.

Dersin Amacı

Doğumun izlemi ve yaptırılması için anne, yenidoğan ve ailenin fiziksel, psiko-sosyal sağlığının korunması, yükseltilmesi ve geliştirilmesine yönelik gerekli olan bilgi ve becerileri kavramsal ve uygulamalı olarak öğretmek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtılması ve Literatür tarama
2 Gebelik ve Solunum Sistemi Hastalıkları
3 Gebelik ve Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları
4 Gebelik ve Kan Hastalıkları-Hematolojik problemler
5 Gebelik ve Kan Hastalıkları-Tromboembolik problemler
6 Gebelik ve Böbrek Hastalıkları
7 Gebelik ve Gastrointestinal Sistem Hastalıkları
8 Gebelik ve Nörolojik Sistem Hastalıkları
9 VIZE SINAVI
10 Gebelik ve Endokrin Sistem Hastalıkları
11 Gebelik ve Otoimmun Sistem Hastalıkları
12 Doğum eyleminde Partograf kullanımı ve Fetal Monitörizasyon
13 Patolojik Doğumlar ve Yönetimi
14 Yenidoğan Fizyolojisi ve Ekstrauterin Yaşama Uyum (Yenidoğan muayenesi)
15 FİNAL SINAVI

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
24 Seminer 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 10 3 30
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 2 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
54 Ev Ödevi 8 2 16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1570841 Normal doğum eyleminin fizyolojisini, evrelerini ve annede oluşabilecek rahatsızlıkları açıklayabilecek
2 1570842 Doğum eyleminde anneye gereksindiği bakımları uygulayabilecek, anneyi ve fetal sağlığı değerlendirebilecek
3 1570843 Bebeğin ve plasentanın doğumunu yaptırabilecek ve yenidoğanın bakım gereksinimlerini karşılayabilecek.
4 1570844 Postpartum periyodu tanımlayabilecek ve erken dönemde anneyi fiziksel ve emasyonel yönden, bebeği fiziksel yönden değerlendirebilecek.
5 1570845 Postpartum dönemde annenin, bebeğin sağlığının yükseltilmesine yönelik uygulamaları yapabilecek
6 1570846 Anne-ailenin gereksindiği konularda sağlık eğitimi, danışmanlık yapabilecek ve annenin ailenin ebeveynlik rollerine adaptasyonunu değerlendirebilecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70224 Ebelik uygulamaları ve doğum ile ilgili kanıt temelli çalışmaların önemini bilerek yaşama geçirebilme
2 70231 Ebeliğe yönelik kavramları tartışabilme
3 70232 Sağlık bakım teorilerini bilen ve ebeliğe özgü teori geliştirebilme
4 70233 Eğitim becerileri yöntemlerini uygulayabilme
5 70234 Bilimsel çalışmalara eleştirel bakış açısı geliştirebilme
6 70235 Hizmet sunumunda bakımı etkileyen kültürel engellerin aşılmasına yönelik transkültürel ebelik bakımını uygulayabilme
7 70236 Ebelik mesleğine ulusal ve uluslar arası kanıtlar sunabilen araştırma projeleri yazabilme
8 70237 Ebelik alanında bilimsel çalışmalar yapabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 3 5 3 3
2 5 4 4 4 3 3 2 2
3 5 5 4 4 3 3 1 2
4 5 4 4 4 4 3 1 1
5 5 4 4 4 4 4 2 2
6 5 4 4 3 4 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr