Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Velioğlu G. Tamamlayıcı Tıp Vizyonu. Profil yayıncılık.

Dersin İçeriği

Sağlıklı yaşama yeni bir bakış elde eder. Tamamlayıcı terapilerin sağlık bakımındaki yerini kavrar. Doğru nefes almanın tedavideki yerini tanımlar.Enerji tekniklerinin temel özelliklerini tanımlar.

Dersin Amacı

Kadın ve yenidoğan sağlığının korunmasına yönelik ve hastalık halinde iyileştirilmesine yönelik modern tıp ile birlikte kullanılan yöntemleri kavrayabilme, tamamlayıcı bakım yöntemlerinin kadının yaşamındaki yerini ve önemini tartışabilme, bu bakım yöntemlerinde ebenin rolünü ve işlevini kavrayabilme becerisinin kazandırılmasını içerir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 TAT'a ilişkin genel giriş (tanımı, Dünya'da ve Ülkemizde TAT kullanımı tarihçesi,TAT yöntemleri)
2 Zihin- Beden Temelli Tedaviler(meditasyon, yoga, gevşeme teknikleri)
3 Zihin- Beden Temelli Tedaviler(müzik ve sanatla terapi uygulamaları)
4 Zihin- Beden Temelli Tedaviler(hipnoz)
5 Manipülatif ve Beden Temelli Uygulamalar(masaj, aromaterapi)
6 Manipülatif ve Beden Temelli Uygulamalar(refleksoloji)
7 Manipülatif ve Beden Temelli Uygulamalar(egzersiz uygulamaları)
8 VİZE SINAVI
9 Enerji Temelli Tedaviler (reiki)
10 Enerji Temelli Tedaviler (biyofeedback, biyoenerji)
11 Enerji Temelli Tedaviler (terapötik dokunma)
12 Biyolojik Temelli Tedaviler (fitoterapi)
13 Eski Tıp Sistemleri(akupunktur, akupres, TENS)
14 Eski Tıp Sistemleri(akupunktur, akupres, TENS)
15 Eski Tıp Sistemleri(akupunktur, akupres, TENS)
16 FİNAL SINAV

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 10 3 30
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 2 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42
54 Ev Ödevi 8 2 16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1570747 Ebe ve ebelik teorilerini uygulama bilgi ve yeteneği geliştirebilir.
2 1570748 Kadın ve Yenidoğan Sağlığı alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme
3 1570749 Kadın ve Yenidoğan Sağlığı alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme
4 1570750 Kadın ve Yenidoğan Sağlığı alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme
5 1570751 Kadın ve Yenidoğan Sağlığı alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri paylaşabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70224 Ebelik uygulamaları ve doğum ile ilgili kanıt temelli çalışmaların önemini bilerek yaşama geçirebilme
2 70231 Ebeliğe yönelik kavramları tartışabilme
3 70232 Sağlık bakım teorilerini bilen ve ebeliğe özgü teori geliştirebilme
4 70233 Eğitim becerileri yöntemlerini uygulayabilme
5 70234 Bilimsel çalışmalara eleştirel bakış açısı geliştirebilme
6 70235 Hizmet sunumunda bakımı etkileyen kültürel engellerin aşılmasına yönelik transkültürel ebelik bakımını uygulayabilme
7 70236 Ebelik mesleğine ulusal ve uluslar arası kanıtlar sunabilen araştırma projeleri yazabilme
8 70237 Ebelik alanında bilimsel çalışmalar yapabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 4 4 4 4
2 4 4 4 3 4 4 4 4
3 3 4 4 5 4 3 4 4
4 5 4 4 5 3 3 4 3
5 3 3 4 4 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr