Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Andrews MM, Boyle JS. Transcultural Concepts in Nursing Care. Lippincott Williams ve Wilkins, 2007. Bayık Temel A. Kültürlerarası hemşirelik eğitimi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2008;11(2):92-101. Kongar, E., Kültür Üzerine, Remzi Kitapevi, 7.baskı, 2003, İstanbul. Bayık A. Araştırma Kültürü. Hemşirelik ve Kuramsal Araştırma Kültürü. II. Ulusal Hemşirelik Araştırma Sempozyumu, Semp. Programı ve Kitabı, 2004. Bekar M. Kültürlerarası (Transkültürel) hemşirelik, Toplum ve Hekim Dergisi 2001; 16(2): 136-141. Bolsoy N, Sevil Ü. Sağlık, Hastalık ve kültür etkileşimi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2006;9(3):72-87. Eğri G, Gölbaşı Z. 15-49 Yaş Grubu Evli Kadınların Doğum Sonu Dönemde Bebek Bakımına Yönelik Geleneksel Uygulamaları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2007;6(5). Leininger M, McFarland MR.Transcultural Nursing: Concepts, Theories, Research and Practice. McGraw-Hill Professional, 2002 Tortumluoğlu G. Transkültürel hemşirelik ve kültürel bakım modeli örnekleri. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2004, 8(2):47-57. 3. Tortumluoğlu G, Okanlı A, Özer N. Hemşirelik bakımında kültürel yaklaşım ve önemi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 2004;1-12. Sayan Çevirme a.Menstrual tutum ve davranışlar,Sosyal behaviour and personality.2010

Dersin İçeriği

Sağlık ve hastalık kültürü, kültür kavramı, kültürün sağlıktaki önemi ve yeri,dünya kültürleri, sağlıkta kültürel davranışlar,transkültürel sağlık ve ebelik modelleri, farklı kültürlerde hasta yakınları ve sağlık personeli ilişkisi, küresel sağlık sorunları,ulusal ve uluslararası sağlık politikaları, kültürlerarası ebelik kavramı ve eğitimde transkültürel yaklaşımlar, kültürlerarası bakım yaklaşımı.

Dersin Amacı

Öğrencinin kültürlerarası hastalık ve sağlık modellerini öğrenerek, kültürel yeterliliğin sağlık eğitimi ve uygulamasına entegrasyonunu tartışabilir duruma gelmesini sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kültür, sağlık ve hastalık, Transkültürel sağlık kavramları
2 Kültürün sağlıktaki yeri ve önemi
3 Kültürün ebelik eğitimindeki yeri ve önemi, Sağlığın geliştirilmesi ve yükseltilmesinde kültürün etkisi
4 Sağlığı etkileyen sosyo kültürel faktörler
5 Transkültürel sağlık ve ebelik modelleri
6 Din kültür sağlık ilişkisi
7 Dil kültür sağlık ilişkisi
8 Göç kültür sağlık ilişkisi
9 ARA SINAV
10 Doğum öncesi doğum ve doğum sonrası kültürel yaklaşımlar
11 Çocuk bakımında kültürel yaklaşımlar
12 Kronik hastalıklarda kültürel yaklaşımlar
13 Kültürlerarası ebelik kavramı ve eğitimde transkültürel yaklaşımlar Kültürlerarası bakım yaklaşımı
14 Etik karar verme ve transkültürel değerler, ve değer çatışmaları
15 Etik karar verme ve transkültürel değerler, ve değer çatışmaları
16 FİNAL SINAVI

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 10 3 30
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 2 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42
54 Ev Ödevi 8 2 16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1570847 Kültürlerarası sağlık,hastalık ve bakımın tanımını yapabilme
2 1570848 Kültür ve sağlık ilişkisini tartışabilme
3 1570849 Kültürün sağlık ve hastalık üzerindeki etkisini analiz edebilme
4 1570850 Kültürlerarası bakış açısıyla yaşam kalitesinin sağlanmasının önemini açıklayabilme
5 1570851 Farklı kültürlere karşı duyarlı olabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70224 Ebelik uygulamaları ve doğum ile ilgili kanıt temelli çalışmaların önemini bilerek yaşama geçirebilme
2 70231 Ebeliğe yönelik kavramları tartışabilme
3 70232 Sağlık bakım teorilerini bilen ve ebeliğe özgü teori geliştirebilme
4 70233 Eğitim becerileri yöntemlerini uygulayabilme
5 70234 Bilimsel çalışmalara eleştirel bakış açısı geliştirebilme
6 70235 Hizmet sunumunda bakımı etkileyen kültürel engellerin aşılmasına yönelik transkültürel ebelik bakımını uygulayabilme
7 70236 Ebelik mesleğine ulusal ve uluslar arası kanıtlar sunabilen araştırma projeleri yazabilme
8 70237 Ebelik alanında bilimsel çalışmalar yapabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 4 3 4 3 4 4
2 4 3 3 3 2 4 5 5
3 4 2 4 3 4 3 4 5
4 3 3 4 4 3 3 2 3
5 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr