Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Conk Z. Başbakkal Z. Bal Yılmaz H. Bolışık B. (2013) Pediatri Hemşireliği Kitabı. Akademisyen Kitapevi. Çavuşoğlu, H.(2011). Çocuk Hastalıkları Hemşireliği Kitabı, Sistem Ofset, Ankara, Cilt:1,2 Savaşer S. Yıldız S. (2009)Hemşireler İçin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi. İstanbul Tıp Kitapevi. Törüner E. Büyükgönenç L. (2012) Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları. Göktuğ Yayınları. Browne NT., Flanigan L, McComiskey AC, Pieper P. (2013). Nursing Care of Pediatric Surgical, Third edition. Wong D., Eaton MH., Wilson D., Winkelstein ML., Schwartz P. (2009). Wong’ s Essentıals of Pediatric Nursing, Sixth Edition, Mosby, St. Louis. Potts N L, Mandleco B L.( 2012). Pediatric Nursing Caring for Children and Their Families. United States of America, Delmar.

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriğini dünyada ve ülkemizdeki yenidoğan sağlığının durumu, yenidoğanın doğum odası girişimleri, yenidoğanın fiziksel özellikleri bakımı, beslenmesi, riskli yenidoğanın bakımı ve sık görülen sağlık sorunları ve ebelik yaklaşımları oluşturmaktadır.

Dersin Amacı

Bu ders, yenidoğan sağlığının mevcut durumunun yükseltilebilmesi amacıyla öğrenciye dünya ve ülkemizdeki yenidoğanın sağlığı ve hastalıklarındaki son gelişmelerle ilgili bilgiyi sentez edebilmeyi amaçlamaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dünyada ve ülkemizde yenidoğan sağlığının durumu
2 Yenidoğanın fizyolojik fonksiyonları , ekstrauterin yaşama uyumu, Yenidoğanın değerlendirilmesi ve muayenesi
3 Doğum Odası değerlendirme ve bakım
4 Yenidoğanda ilaç uygulamaları
5 Yenidoğanın beslenmesi ve özel durumlarda beslenme
6 Yüksek riskli yenidoğanın değerlendirilmesi ve bakımı( prematüre, düşük doğum ağırlıklı bebek, postmatüre, LGA’lı bebek ve bakımı)
7 Neonatal transport ,Yenidoğanda ağrı ve bakımı
8 VİZE SINAVI
9 Yenidoğan Resüsitasyon
10 Yenidoğanın sistemlere yönelik konjenital anomalileri ve hastalıklarında ebelik bakımı ( Kardiyavasküler, solunum, merkezi sinir sistemi
11 Taburculuğa hazırlık ve ailenin eğitimi
12 Riskli yenidoğana sahip ailelerin desteklenmesi ve eğitimi
13 Yenidoğanın Bakımı ( ağız, burun, kulak temizliği, aspirasyon, umblikal kord bakımı, giydirilmesi, genital bölge temizliği, pişik, vücut banyosu)
14 Yenidoğana özgü bazı girişimler (Oksijen uygulaması, kan alma, OG/NG uygulama, kolostomi bakımı)
15 Yenidoğana özgü bazı girişimler (Oksijen uygulaması, kan alma, OG/NG uygulama, kolostomi bakımı)
16 FİNAL SINAVI

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 10 3 30
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 2 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42
54 Ev Ödevi 8 2 16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1570852 Dünyada ve Ülkemizde yenidoğan sağlığına ilişkin politikaları ve sorunları tanıma ve bu konularla ilgili ebenin rolünü kavrayabilme
2 1570853 Yenidoğanın doğumundan itibaren hastanede yapılan ebelik girişimleri ve tarama testleri hakkında bilgi ve uygulama becerisi kazabilme
3 1570854 Yenidoğanın değerlendirilmesi uygulamalı yapabilme, Sağlıklı yenidoğanın fizyolojik fonksiyonlarını tanımlayabilme ve yorumlayabilme
4 1570855 Yenidoğanın hastanede ve evde bakımını yapabilme
5 1570856 Yenidoğanın bakımı ve beslenmesi konusunda uygulamalı olarak aileyi bu konuda destekleyebilme ve bilgilendirebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70224 Ebelik uygulamaları ve doğum ile ilgili kanıt temelli çalışmaların önemini bilerek yaşama geçirebilme
2 70231 Ebeliğe yönelik kavramları tartışabilme
3 70232 Sağlık bakım teorilerini bilen ve ebeliğe özgü teori geliştirebilme
4 70233 Eğitim becerileri yöntemlerini uygulayabilme
5 70234 Bilimsel çalışmalara eleştirel bakış açısı geliştirebilme
6 70235 Hizmet sunumunda bakımı etkileyen kültürel engellerin aşılmasına yönelik transkültürel ebelik bakımını uygulayabilme
7 70236 Ebelik mesleğine ulusal ve uluslar arası kanıtlar sunabilen araştırma projeleri yazabilme
8 70237 Ebelik alanında bilimsel çalışmalar yapabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 4 3 4 4
2 4 5 4 4 4 3 4 3
3 4 4 2 3 4 3 4 3
4 4 4 4 4 4 3 3 3
5 5 4 4 5 5 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr