Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi NURAN MUMCU *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sümbüloğlu, Kadir, ve Sümbüloğlu, Vildan, (2005), Biyoistatistik, HatipoğluYayınları, Ankara. Özdamar, Kazım, (2003), Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Kaan Kitabevi, Eskişehir. Karasar, Niyazi, (2005), Bilimsel Araştırma Yöntemi,Nobel Yayın Dağıtım. Erkuş, Adnan, (2005), Bilimsel Araştırma Sarmalı, Seçkin Yayıncılık, Ankara

Dersin İçeriği

Bu derste, bilimsel araştırma süreci ele alınacaktır. Bu bağlamda, araştırma konusunun seçimi, eleştirel kaynak incelemesi, hipotez geliştirme, örnekleme, veri elde etme yöntemleri, veri analizi ve araştırma raporunun yazılması konularına değinilecektir.

Dersin Amacı

Günlük yaşamında birey ve bireyin sağlığını etkileyebilecek her türlü değişim ve gelişmelere karşı hemşirenin duyarlı olmasını sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimin tanımı,işlevleri,türleri
2 Araştırma tanımı ,türleri.temel nitelikleri
3 Ebelikte araştırma metodolojisi
4 Araştırma çeşitleri
5 Araştırma çeşitleri (devam)
6 Araştırma verilerinin elde edilmesinde kullanılan yöntemler
7 Araştırma verilerinin elde edilmesinde kullanılan yöntemler (devam)
8 Ara Sınav
9 Anket yöntemi,anket sorularının hazırlanması,formun düzenlenmesi ve uygulanmasında dikkat edilecek hususlar verilerin bilgisayara kaydedilmesi ve değerlendirilmesi.
10 Ebelik araştırmalarında karşılaşılan güçlükler
11 Araştırma ve etik
12 Araştırmalarda bulguların yorumu
13 Araştırmalarda rapor yazımı
14 Araştırmanın değerlendirilmesi, bilimsel okur yazarlık
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 14 14
20 Rapor Hazırlama 2 8 16
28 Makale Kritik Etme 3 2 6
29 Bireysel Çalışma 1 4 4
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 5 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
34 Okuma 8 4 32
36 Rapor 3 6 18
54 Ev Ödevi 6 4 24

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1570882 Sağlık bilimlerinde araştırma teknikleri tanıtılacak
2 1570883 Makale yazma ve yayınlatma yolları öğretilecek Türkçe ve İngilizce makale taraması öğretilecek Araştırma tekniklerini kullanma ve veri toplama yöntemleri öğretilecek
3 1570884 makale okuma ve değerlendirme becerisine sahip olma
4 1570885 Disiplin ve disiplinlerarası benzerlik ve farklılıkları tanımlayabilme
5 1570886 Araştırma tekniklerini kullanabilme
6 1570887 Türkçe ve İngilizce makale taraması yapabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70224 Ebelik uygulamaları ve doğum ile ilgili kanıt temelli çalışmaların önemini bilerek yaşama geçirebilme
2 70231 Ebeliğe yönelik kavramları tartışabilme
3 70232 Sağlık bakım teorilerini bilen ve ebeliğe özgü teori geliştirebilme
4 70233 Eğitim becerileri yöntemlerini uygulayabilme
5 70234 Bilimsel çalışmalara eleştirel bakış açısı geliştirebilme
6 70235 Hizmet sunumunda bakımı etkileyen kültürel engellerin aşılmasına yönelik transkültürel ebelik bakımını uygulayabilme
7 70236 Ebelik mesleğine ulusal ve uluslar arası kanıtlar sunabilen araştırma projeleri yazabilme
8 70237 Ebelik alanında bilimsel çalışmalar yapabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 4 3 4 3 4 5
2 4 3 3 3 3 2 4 5
3 4 2 4 3 4 3 4 5
4 3 3 4 2 4 3 4 5
5 4 3 3 3 4 2 4 5
6 4 3 4 4 4 2 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr