Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1)Alpar, Ş.E., Ataay, M., Çakırcalı, E., Çeviker, G., Dinç, L., Khorshid, L., Sabuncu, N., Uçar, H.: Hemşirelik Esasları El Kitabı. Vehbi Koç Vakfı Yayınları. Birlik Ofset Ltd. Şti, İstanbul, 1997.2)Ankay, A.: Eğitim Psikolojisine Giriş. Turhan Kitabevi. Ankara, 1992.3)Ay, F.A., Ertem, Ü.T., Özcan, N.K., Güneş, B., Işık, R.B., Savran, S.:Temel Hemşirelik, Kavramlar, İlkeler ve Uygulamalar. Editör:F.A.Ay. İstanbul Medical Yayıncılık Ltd. Şti, İstanbul, 2007.4)Başaran, İ.E.: Eğitim Psikolojisi. Yargıcı Matbaası, Ankara, 1994.5)Cüceloğlu, D.: İnsan ve Davranışı. Remzi Kitabevi. İstanbul, 1994.6)Ertürk, S.:Eğitimde Program Geliştirme. Meteksan Anonim Şirketi, Ankara, 1994.7)Güngör, V.: Aktif Öğrenme Yöntemleri. Akademisyenler Birliği Vakfı Yayınları, Amsterdam, 1993.8)İnanç, N., Hatipoğlu, S., Yurt, V., Avcı, E., Akbayrak, N., Öztürk, E.: Hemşirelik Esasları. Damla Matbaacılık, Ankara, 2000.9)Kavaklı, A.: Çocukluk Yaşlarında Büyüme ve Gelişme. Hilal Matbaacılık, İstanbul, 1992.10)Öz, F: Sağlık Alanında Temel Kavramlar. İmaj İç ve Dış Ticaret ve Anonim Şirketi, Ankara, 2004.11)Özcan, A.: Hemşire-Hasta İlişkisi ve İletişim. Sistem Ofset Baskı Yayıncılık Ticaret Ltd. Şti, Ankara, 2006.12)Özer, D.S., Özer, K.: Çocuklarda Motor Gelişim. Nobel Yayım Dağıtım, Ankara, 2005.13)Sabuncu, N., Alpar, Ş.E., Özdilli, K., Batmaz, M., Bahçecik, N., İlhan, S.E., Özhan, F., 14)Dursun, S.: Hemşirelik Bakımında İlke Ve Uygulamalar. Editör: N. SABUNCU, Alter Yayıncılık Ltd. Şti., Ankara, 2009.15)Selçuk, Z.: Eğitim Psikolojisi. Atalas Kitabevi, Ankara, 1995.16)Tekin, H.: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Yargı Yayınları, Ankara, 1994.17)Velioğlu, P.: Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar. Alaş Ofset, İstanbul, 1999.18)Velioğlu, P.: Hemşireliğin Düşünsel Temelleri. Alaş Ofset, İstanbul, 1994.19)Vural, H., Doğan, Ş., Şalk, S., Aslan, Ö., Coşkun, H.: GATA Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Esasları Ders Kitabı. GATA Basımevi, Ankara, 1998.

Dersin İçeriği

Sağlık Kavramı, Hastalık Kavramı, Sağlık Davranışı, Sağlık ve Hastalıkla İlgili Modeller, Sağlık Eğitimin Tanımı, Sağlık Eğitimin Genel Amaçları, Sağlık Eğitiminin Özellikleri, Sağlık Eğitiminin İlkeleri, Sağlık Eğitiminin Yararları, Sağlık Eğitimi Çeşitleri, Sağlık Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar, Sağlık Eğitimini Etkileyen Faktörler, Sağlık Eğitiminin Planlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi, Sağlık Eğitiminde Kullanılan Yöntem ve Teknikler, Sağlık Eğitiminde Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Hasta Eğitimi

Dersin Amacı

Sağlık ve hastalıkla ilgili temel kavram, kuram, ilkeleri inceleyerek, bunları ülke gereksinimleri doğrultusunda sağlıklı/hasta birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi, tedavi ve rehabilite edilmesinde kullanabilen ve yaşam boyu eğitimi benimsemiş ebeler yetiştirmektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sağlık Kavramı, Hastalık Kavramı, Sağlık Davranışı
2 Sağlık ve Hastalıkla İlgili Modeller
3 Sağlık Eğitiminin Tanımı
4 Sağlık Eğitiminin Genel Amaçları
5 Sağlık Eğitiminin Özellikleri
6 Sağlık Eğitiminin İlkeleri
7 ARA SINAV
8 Sağlık Eğitiminin Yararları
9 Sağlık Eğitimi Çeşitleri
10 Sağlık Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar
11 Sağlık Eğitimini Etkileyen Faktörler
12 Sağlık Eğitiminin Planlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi
13 Sağlık Eğitiminde Kullanılan Yöntem ve Teknikler
14 Sağlık Eğitiminde Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözüm Önerileri
15 Hasta Eğitimi
16 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 1 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
34 Okuma 4 2 8
54 Ev Ödevi 4 3 12

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1570752 Sağlık ve hastalıkla ilgili temel kavramları tanımlar.
2 1570753 Yetişkin eğitimi ve pedagojik eğitim ilkelerini ifade eder.
3 1570754 Ebelik eğitiminin rol, işlev ve sorumluluklarını açıklar
4 1570755 Hizmet içi eğitimin amacını, önemini ve aşamalarını açıklar
5 1570756 Sağlık eğitiminin amacını, önemini ve aşamalarını tanımlar.
6 1570757 Yaşam boyu eğitimi ebelik değer sistemi içine yerleştirerek uygular

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70224 Ebelik uygulamaları ve doğum ile ilgili kanıt temelli çalışmaların önemini bilerek yaşama geçirebilme
2 70231 Ebeliğe yönelik kavramları tartışabilme
3 70232 Sağlık bakım teorilerini bilen ve ebeliğe özgü teori geliştirebilme
4 70233 Eğitim becerileri yöntemlerini uygulayabilme
5 70234 Bilimsel çalışmalara eleştirel bakış açısı geliştirebilme
6 70235 Hizmet sunumunda bakımı etkileyen kültürel engellerin aşılmasına yönelik transkültürel ebelik bakımını uygulayabilme
7 70236 Ebelik mesleğine ulusal ve uluslar arası kanıtlar sunabilen araştırma projeleri yazabilme
8 70237 Ebelik alanında bilimsel çalışmalar yapabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 4 4 4 3
2 4 4 4 3 4 4 3 3
3 3 4 4 5 4 4 3 4
4 5 4 5 4 3 3 4 4
5 5 4 4 5 3 3 4 4
6 3 3 4 4 5 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr