Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi . Coşkun A (Ed). İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2008, 2. Taşkın L . Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Genişletilmiş VI. Baskı, Sistem Ofset Matbaacılık, Ankara, 2003, 3. Ayhan A., Durukan T., Günalp S., Gürgan T., Önderoğlu L.S., Yaralı H., Yüce K.. Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi. Güneş Tıp Kitabevi, 2008, 4. Fogel CI., Woods NF. Women's Health Care in Advanced Practice Nursing. Springer Publishing Company; 1 edition, 2008, 5. Mckinney ES, James SR, Murray SS, Ashwill J. Maternal-Chıld Nursıng - Text And Mosby's MaternalNewborn ve Womens Health Nursıng Vıdeo Skılls. Saunders; 2 Edition 2007, 6. Tharpe N. Clinical Guidelines For Midwifery ve Women's Health, Jones ve Bartlett Publishers; 3 edition. 2008, 7. Netter MD, Frank H. The Ciba Collection of Medical Illustrations. Volume:2, Reproductive System, New Jersey

Dersin İçeriği

Kadınlarda, ruh sağlığını koruma, ruhsal sıkıntılar geliştiğinde farkına varabilmek ve uygun müdahelede bulunmak, gebelik öncesi ve gebelikte ortaya çıkan ruhsal bozuklukları bilmek ve farkına varmak,

Dersin Amacı

Kadınlarda, ruh sağlığını koruma, ruhsal sıkıntılar geliştiğinde farkına varabilmek ve uygun müdahelede bulunmak, gebelik öncesi ve gebelikte ortaya çıkan ruhsal bozuklukları bilmek ve farkına varmak, doğum ve lohusalık dönemlerinde ortaya çıkan ruhsal bozukluklar konusunda aileyi yönlendirebilmek, cinsel yaşam konusunda kadının karşılaştığı zorlukları bilmek ve yaklaşımlar konusunda becerilerini geliştirmektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse Giriş ve Tanışma
2 İnsan ve İnsan Davranışları
3 Ruh Sağlığı ve Ruh Sağlığını Etkileyen Faktörler-Semptomlar
4 Kadın ve Şiddet
5 Premenstural Sendrom-Menapoz
6 Histerektomi-İnfertilite
7 Gebeliğin Medikal Komplikasyonları-Psikolojik Sonuçlar-Gebeliğe Eşlik Eden Bozukluklar I
8 Gebeliğin Medikal Komplikasyonları-Psikolojik Sonuçlar-Gebeliğe Eşlik Eden Bozukluklar II (Dersin Devam)
9 Vize Sınavı
10 Doğum Sonrası Ruhsal Sorunlar I
11 Doğum Sonrası Ruhsal Sorunlar II (Dersin Devamı)
12 Kadın ve Psikiyatri
13 Kadın ve Psikiyatri II (Dersin Devamı)
14 Gebeliğe Eşlik Edebilecek Psikiyatrik Bozukluklar I
15 Gebeliğe Eşlik Edebilecek Psikiyatrik Bozukluklar II
16 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 10 3 30
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 2 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42
54 Ev Ödevi 8 2 16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1570784 Sağlık bakım sistemi içerisinde sağlığın korunması ve sürdürülmesine ve geliştirilmesine ilişkin ebenin rollerinin kavranmasını sağlar, Gebelikte kadının vücut mekaniği ile ilgili ilkelerin bilinmesi ve gebeye yönelik yaklaşımlarda bu ilkelerin uygulanmasını sağlar,
2 1570785 Kişilerarası ilişkilerde kişinin empati ile hastaya yaklaşımının geliştirilmesini sağlar, Toplumsal kabul görme ya da reddedilme durumlarında hastaları anlayarak psikolojik destek sağlar
3 1570786 Kadın ve kadın hastalıklarına ilişkin yaklaşımlarda ebenin rolünün benimsetilmesini sağlar, Hastalık ya da doğum dönemlerinde kadını anlayarak hem bireyin hem de çevresindekilerin duruma bakış açısını ve yaklaşımını geliştirmesini sağlar, Hastanın olası ruhsal sorunlarını, sorunlara yönelik önleyici ve çözümleyici doğru ebelik girişimlerini uygulayabilmesini sağlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70224 Ebelik uygulamaları ve doğum ile ilgili kanıt temelli çalışmaların önemini bilerek yaşama geçirebilme
2 70231 Ebeliğe yönelik kavramları tartışabilme
3 70232 Sağlık bakım teorilerini bilen ve ebeliğe özgü teori geliştirebilme
4 70233 Eğitim becerileri yöntemlerini uygulayabilme
5 70234 Bilimsel çalışmalara eleştirel bakış açısı geliştirebilme
6 70235 Hizmet sunumunda bakımı etkileyen kültürel engellerin aşılmasına yönelik transkültürel ebelik bakımını uygulayabilme
7 70236 Ebelik mesleğine ulusal ve uluslar arası kanıtlar sunabilen araştırma projeleri yazabilme
8 70237 Ebelik alanında bilimsel çalışmalar yapabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 3 4 3
2 5 4 4 3 3 4 4 3
3 4 4 3 4 4 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr