Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Portney LG, Watkins MP. (2000). Foundations of clinical research. Prentice Hall 2. Abramson JH, Abramson ZH. (1999). Survey methods in community medicine. 5th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone 3. Kirkwood BR, Sterne JAC. (2003). Essential medical statistics. Bodmin: Blackwell Science 4. Daly LE, Bourke GJ. (2000). Interpretation and uses of medical statistics. 5th ed. Oxford: Blackwell Science 5. Armitage P, Berry G. (1996). Statistical methods in medical research. 3rd ed. Oxford: Blackwell Science 6. Dawson B, Trapp RG. (2004). Basic and clinical biostatistics. 4td ed. NY: Lange Medical Books/McGraw-Hill 7. Dupont WD. (2002). Statistical modelling for biomedical researchers. Cambridge: Cambridge University Press 8. Elwood M. (1992). Causal relationships in medicine. Oxford: Oxford University Pres 9. Elwood M. (1998). Critical appraisal of epidemiological studies and clinical trials. Oxford: Oxford University Press 10. Aksakoğlu G. (2013). Sağlıkta Araştırma ve Çözümleme, Meta Basımevi, İzmir

Dersin İçeriği

Bilimsel yöntem, Nedensellik/Araştırma tipleri, Kaynak tarama/inceleme/yararlanma yöntemleri, Araştırmalarda hata kaynakları ve giderimi, Evren, örnek, örnekleme yöntemleri, Binom, Poisson, Gauss dağılımları ve özellikleri, Standart dağılım, p değeri, Dağılımın yaygınlık ölçütleri, güven aralığı, Verinin özellikleri, ölçümü, standart toplanması, Ölçüm verisinin çözümlenmesi, Sayım verisinin çözümlemesi, Araştırma yazımı, Genel değerlendirme, Tartışma

Dersin Amacı

Bilimsel araştırma yöntemini ve veri çözümlemeyi öğretmek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimsel yöntem
2 Nedensellik/Araştırma tipleri
3 Kaynak tarama/inceleme/yararlanma yöntemleri
4 Araştırmalarda hata kaynakları ve giderimi
5 Evren, örnek, örnekleme yöntemleri
6 Binom, Poisson, Gauss dağılımları ve özellikleri
7 Standart dağılım, p değeri
8 Vize sınavı
9 Standart dağılım, p değeri
10 Dağılımın yaygınlık ölçütleri, güven aralığı
11 Ölçüm verisinin çözümlenmesi
12 Sayım verisinin çözümlemesi
13 Araştırma yazımı
14 Genel değerlendirme
15 Tartışma
16 Final sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 5 2 10
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 3 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42
54 Ev Ödevi 8 2 16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1570721 Okuduğu bilimsel yazıyı anlayabilir ve eleştirebilir
2 1570722 Bilimsel araştırma planlayabilir
3 1570723 Bilimsel araştırma verisi toplayabilir
4 1570724 Bilimsel araştırma verisi çözümleyebilir
5 1570725 Bilimsel araştırma yazabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70224 Ebelik uygulamaları ve doğum ile ilgili kanıt temelli çalışmaların önemini bilerek yaşama geçirebilme
2 70231 Ebeliğe yönelik kavramları tartışabilme
3 70232 Sağlık bakım teorilerini bilen ve ebeliğe özgü teori geliştirebilme
4 70233 Eğitim becerileri yöntemlerini uygulayabilme
5 70234 Bilimsel çalışmalara eleştirel bakış açısı geliştirebilme
6 70235 Hizmet sunumunda bakımı etkileyen kültürel engellerin aşılmasına yönelik transkültürel ebelik bakımını uygulayabilme
7 70236 Ebelik mesleğine ulusal ve uluslar arası kanıtlar sunabilen araştırma projeleri yazabilme
8 70237 Ebelik alanında bilimsel çalışmalar yapabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 5 4 5 4 5 5
2 4 4 5 3 4 3 5 5
3 5 3 5 3 4 3 5 5
4 5 3 5 3 4 4 3 2
5 5 4 4 5 3 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr