Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): PROF.DR. VEDİDE REZAN USLU *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ana kaynak: Box, Jenkins ve Reinsel, 1994, Time Series Analysis Forecasting and control, Prentice & Hall International Yardımcı Kaynak: Brockwell and Davis, 2002, Introduction to Time Series and Forecasting, Springer C. Chatfield, (1975), The Analysis of Time Series: Theory and Practice, Chapman and Hall .

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

İleri zaman serisi analizi, çeşitli araştırma alanlarında zaman serisi verileri ile çalışılırken kullanılan ileri düzeyde istatistiksel teknikler ve modeller hakkında bilgi verir. Ders, tek değişkenli durağan ve durağan olmayan modeller, vektör otoregressif, zaman serisinde kestirim ve çıkarsama için modeller konularını içermektedir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Zaman serisi analizine giriş tanımlar ve kavramlar Introduction to Time Series Analysis_Week 1.docx
2 Hareketli ortalamalar ve düzleştirme teknikleri nelerdir hangi amaca yönelik kullanılırlar Introduction to Time Series Analysis_Week 2.docx
3 hareketli ortalama ve merkezi hareketli ortalama Introduction to Time Series Analysis_Week 3.docx
4 tek parametreli üstel düzleştirme ve öngörülerin oluşturulması Introduction to Time Series Analysis_Week 4.docx
5 İki parametreli üstel düzleştirme ve öngörülerin oluşturulması Introduction to Time Series Analysis_Week 5.docx
6 üç parametreli üstel düzleştirme öngörülerin oluşturulması ve uygulama Introduction to Time Series Analysis_Week 6.docx
7 Durağanlık Introduction to Time Series Analysis_Week 7.docx
Staionarity.docx
8 Birim kök testi Unit_root.docx
9 Otokorelasyon fonksiyonu ve kısmi otokorelasyon fonksiyonu Introduction to Time Series Analysis_Week 14.docx
10 Box-Jenkins metodolojisi ve ARIMA modelleri Box-Jenkins.docx
11 Otoregresif zaman serileri modeli Box-Jenkins_II.docx
12 Hareketli ortalam modeli ve ARIMA modeli Box-Jenkins_II.docx
13 Ödev Değerlendirme
14 Ödev Değerlendirme
15
16

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
21 Rapor Sunma 1 36 36
29 Bireysel Çalışma 15 3 45
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 15 2 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 2 30

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1617387 Birim-kök durağan/durağan olmama durumunu anlamak
2 1617388 Doğrusal ve doğrusal olmayan zaman serisi süreçleri hakkında bilgi edinmek,
3 1617389 Eşbütünleşik otoregressif süreçleri anlamak,

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70565 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2 70566 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
3 70567 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
4 70568 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
5 70569 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
6 70570 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
7 70571 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
8 70572 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
9 70573 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
10 70574 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
11 70575 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
12 70576 Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
13 70577 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
14 70578 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
15 70579 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 4 3 2 2 4
2 4 3 3 2 3 4 4 3 3 2 4 4 4 3 2
3 4 4 4 3 2 3 4 4 3 2 4 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr