Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Dr. Öğr. Üyesi Selma KARAAHMET BALCI *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Graphic design For The 21. Century, 100 of The Best Graphic Designer, TASCHEN, 2001 Emre Becer , İletişim ve Grafik Tasarım, ,Dost Kitabevi, 1997. Alice Twemlow, Grafik tasarım Ne İçindir? Yem Yayın, 2008 Emre Becer, Modern Sanat ve Tipografi, Dost Kitapevi,2007 İsmail Tunalı, Tasarım Felsefesine Giriş, Yapı yayın,2004 Jim Aitchinson, Basın İlanı Böyle Yapılır, OkuyanUs,2006 Richard Hollis, Graphic design,Thames& Hudson,2001

Dersin İçeriği

Grafik tasarım ve görsel dil, Disiplinler arası ilişki, tipografi ve sanat , iletişim ve tasarım

Dersin Amacı

Sanat ve tasarım kavramlarının ne için olduğunun kavranması ve grafik sanatlarda oluşturan görsel dili anlayabilmek dinamik anlatımı sezdirebilmek

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders tanıtımı, ders literatür ve kaynak önerisi.
2 Grafik tasarım ne içindir
3 Disiplinler arası iş birliği
4 Karmaşık sorunlara çoklu çözüm yolları
5 Teknoloji ve sanat
6 Tasarım nedir dalları ve ilkeleri
7 Tasarımın görselleştirilmesi
8 Görsel iletişim
9 Tipografik iletişim
10 Ara Sınav
11 Eser üzerinde çözümlemeli çalışmalaR
12 Görsel dil oluşturmada bir kavram üzerinden düşünme
13 3 Genel özet
14 Final sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 12 3 36
11 Soru-Yanıt 12 3 36
19 Beyin Fırtınası 4 3 12
29 Bireysel Çalışma 2 10 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1568762 Tasarım oluşturmada farkli disiplinleri anlayabilir ve gerektiğinde kullanabilir
2 1568338 Grafik tasarıma yönelik kavramları tanımlayabilir.
3 1568763 Tipografiyi tasarımın bir nesnesi olarak algılabilir ve görsel dil oluşturmadaki önemini kavrayabilir
4 1568764 Grafikdisiplinini bir tasarım aracı olarak kendi çalışmalarında etkili bir dil olarak kullanma çabasına girebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79670 Görsel Sanatlar, pedagoji, psikoloji ve öğrenme kuramı hakkında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanır.
2 79671 Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 79672 Ulusal ve evrensel sanat akım ve kültürlerini tanır, bu akımlarla üretilmiş sanat eserlerini çözümler.
4 79673 Çağdaş öğrenme-öğretme yaklaşımlarını ve tekniklerini tanır ve kullanır.
5 79674 Tasarım teknolojisinin gerektirdiği araç-gereçleri ve donanımları tanır ve bunlardan mesleğine etkin olarak yararlanır.
6 79675 Sanat eğitimi alanıyla ilgili bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 79676 Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar yoluyla sanat eğitimi alanına katkı getirici çalışmalar yapabilmesini sağlayacak bir donanım kazanır.
8 79677 Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
9 79678 Farklı düzeylerdeki sanatsal etkinliklere bireysel veya karma olarak katılabilir.
10 79679 Alanıyla ilgili gerçekleştireceği tez çalışmasını, yeni, farklı, orijinal içerikler ve uygulamalar ile karakterize eder; tez çalışmasının bilime ve sanata bir yenilik getirmesini ve katkı sağlamasını önemser; sanat ve eğitim ile ilgili bileşkeler oluşturmada bilimsel çalışmaların önemini bilir ve uygular.
11 79680 Resim alanına özgü, eğitimi de kapsayan geniş anlamıyla bilimsel bir bakış ve yeterlik gösterir
12 79681 Okullarda öğretmen olmak için gerekli beceriye sahip olur. Yapılan ulusal ve uluslararası nitelikteki araştırmalarla sanat eğitimine katkı yaparak görsel sanatlar eğitiminin kalitesini arttırır.
13 79682 Sahip olunan bilgi ve becerileri, sanat eğitimine dair problemleri belirlemede, analiz etmede, çözümlemede ve raporlaştırmada kullanır.
14 79683 Sanatsal yaratım sürecini anlar, sanat eğitiminde yaratıcılığını geliştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 3 4 5 3 4 4 4 4 4 5
2 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4
3 4 3 3 4 5 4 5 4 5 4 4 5 3 4
4 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr