Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): PROF. SEVGİ KOYUNCU *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Poul Gauguin, Mahrem Günlük, İthaki Yayınları, 2001 Vincent Van Gough, Teo’ya Mektuplar, YKY,1996 Virginia Wolf, Bir Yazarın Güncesi/ Toplu Eserleri 12 İletişim yayınları, 2008 Adalet Ağaoğlu, Damla Damla Günler Alkım Yayınları, 2004 Sylvia Plath’ın Günceleri, Oğlak Yayınları, 2000

Dersin İçeriği

Sanatçıların yayınlanmış / kitaplaşmış günlükleri eş dost akraba mektupları , karalamaları üzerinden sanatcı analizini içermektedir

Dersin Amacı

Üründe söz sahibi sanatçı yaşadığı dönemden, günün koşullarından hiç şüphesiz çok etkilenir. Bu etki bir dünya görüşü olarak görünmez bir işaretleme sistemiyle ürüne yansır. Sanatçı eserde her yerdedir ve hiçbir yerde değildir. Eserinden uzaklaşmış onu sonsuza bırakmıştır. Ancak bu gitmede sanatçının ne kadarı dışarıda kalmıştır ne kadarı eserin içinde. Dersin amacı bir dönemin düşüne fikir ve gelişim boyutunu içselleştiren sanatçıyı keşfetmek ve eserlerine ve o döneme yazılarından ulaşmayı denemektir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders tanıtımı, ders literatür ve kaynak önerisi
2 Günlük nedir günlük türleri içinde sanatçı günlüklerinin tanımı ve yeri
3 Sanatçının elinden çıkan günlüğün dolaylı olarak çağına tanıklık etmesi
4 Bu tanıklığın onun eserlerine bıraktığı izler
5 Gide örneklerinin özel yeri, Virginia Wolf’un yaşamı ve kesişen öyküleri. Mansfield,ve Bir Hüzün Güncesi, araştırdığı sanatçı üzerine sunum yapar.
6 Leyla Gencer, Van Gogh,
7 eserin izinli basımınını getirdiği kısıtlık hali, günlüklerin yazımı bunun kurguyla şekil değiştirmesi sanatcının düşünce biçimini etikeleyen faktörler
8 Ara Sınav
9 Alberto Manguel’in Okuma Günlüğü, sartre’ın Bulan, Dali’nin, Delacroix’nın, Klee’nin günlükleri, Gauguin ve mahrem günlükler Rosa Lüxembourg. Seyahatname gibi günlükler ve sanatcının eserlerine yansıyan dünya görüşleri
10 Damla damla Günler Adalet Ağaoğlu günlükleri, Turgut Uyar Cemal Süreyya Hilmi yavuz gibi resim şiir edebiyat alanında bilinen sanatçı günlükleri
11 Olaylar ve etkilerinin değişkenliği (sanatcı örekleriyle)
12 Fikret Mualla – Bedri Rahmi- Abidin Dino- Semiha Berksoy okumaları
13 Leyla Gencer yaşamıyla örtüşen sanatı
14 Sınav

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 2 4 8
10 Tartışma 6 6 36
20 Rapor Hazırlama 1 4 4
21 Rapor Sunma 2 4 8
29 Bireysel Çalışma 2 4 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 12 8 96
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 2 4
54 Ev Ödevi 4 4 16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1574827 Sanatta estetik ve güzele yönelik kavramları tanımlayabilir.
2 1574828 Çağlar boyu güzele yönelik, düşünürlerin felsefi görüşlerini açıklayabilir.
3 1574829 Derste aldıkları teorik bilgileri yapacakları araştırmalarda kullanabilir
4 1574830 Günümüz sanatına yönelik felsefi ve eleştirel bakış açısı kazanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79670 Görsel Sanatlar, pedagoji, psikoloji ve öğrenme kuramı hakkında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanır.
2 79671 Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 79672 Ulusal ve evrensel sanat akım ve kültürlerini tanır, bu akımlarla üretilmiş sanat eserlerini çözümler.
4 79673 Çağdaş öğrenme-öğretme yaklaşımlarını ve tekniklerini tanır ve kullanır.
5 79674 Tasarım teknolojisinin gerektirdiği araç-gereçleri ve donanımları tanır ve bunlardan mesleğine etkin olarak yararlanır.
6 79675 Sanat eğitimi alanıyla ilgili bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 79676 Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar yoluyla sanat eğitimi alanına katkı getirici çalışmalar yapabilmesini sağlayacak bir donanım kazanır.
8 79677 Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
9 79678 Farklı düzeylerdeki sanatsal etkinliklere bireysel veya karma olarak katılabilir.
10 79679 Alanıyla ilgili gerçekleştireceği tez çalışmasını, yeni, farklı, orijinal içerikler ve uygulamalar ile karakterize eder; tez çalışmasının bilime ve sanata bir yenilik getirmesini ve katkı sağlamasını önemser; sanat ve eğitim ile ilgili bileşkeler oluşturmada bilimsel çalışmaların önemini bilir ve uygular.
11 79680 Resim alanına özgü, eğitimi de kapsayan geniş anlamıyla bilimsel bir bakış ve yeterlik gösterir
12 79681 Okullarda öğretmen olmak için gerekli beceriye sahip olur. Yapılan ulusal ve uluslararası nitelikteki araştırmalarla sanat eğitimine katkı yaparak görsel sanatlar eğitiminin kalitesini arttırır.
13 79682 Sahip olunan bilgi ve becerileri, sanat eğitimine dair problemleri belirlemede, analiz etmede, çözümlemede ve raporlaştırmada kullanır.
14 79683 Sanatsal yaratım sürecini anlar, sanat eğitiminde yaratıcılığını geliştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4
4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr