Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Doktor Öğretim Üyesi Murat GÖK *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Nurhan Cangal (2018) Müzik Formları. Arkadaş Yayınevi. (6. Baskı). Ankara Nurhan Cangal (1999) Armoni. Arkadaş Yayınevi. Ankara Bach Koralleri Armonik Analizleri. Öğretim Üyesi Murat Gök Ders Notları. Roger B. Dannenberg (2002). Listening To “Naima”: An Automated Structural Analysis of Music from Recorded Audio. In Proceedings of the International Computer Music Conference. San Francisco: International Computer Music Association. Schenker Analizini içeren yayınlanmış akademik makaleler. Özkan Manav; Mehmet Nemutlu (2011) Müzikte Alımlama. Pan Yayınları, İstanbul.

Dersin İçeriği

Müzikal Analiz dersi yapısal analiz, form analizi, Schenker Analizi, armonik analiz, psikolojik analiz, Gestalt Analizi yaklaşımlarını ve eser analizinde uygulanma süreçlerini içerir.

Dersin Amacı

Müzikal Analiz dersinin amacı tüm müzik türlerinde ele alınan eserin, etüdün ve ya müzikal öğenin; müzikologların üzerinde uzlaştıkları genel analiz yöntemleri ile analiz edilebilmesinin tutarlı, bilimsel,disipliner yöntem ve yaklaşımlarının anlaşılmasını sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Müzikal Analiz Dersinin kapsamı ve amacı hakkında genel bilgilendirme.
2 Müzik Sanatının Ana Öğeleri
3 Müzikte Motif, Cümle ve Dönemin Form Analizi
4 Müziğin Doku Özellikleri (Monofoni, Homofoni, Heterofoni, Polifoni) ve Analiz Yöntemlerine Genel Bir Bakış
5 Müzikte Yapısal Analiz, Psikolojik Analiz, İfade Analizi ve Formal Analiz / Örnek Uygulama Bach'ın monofonik yazımında yatay analiz)
6 Schenker Analizi ve Schenker Analizinde Formun Şematikleştirilmesi
7 Schenker Analizinde Armoninin Grafikleştirilmesi / Uygulama Çalışması: J.S. Bach'ın Koral bir eserinin Armonik Analizi
8 Müzikte Gönderimsel Analiz (referentıal analysis)
9 Müzikte Kinetik-Sözdisimsel Analiz
10 Ara Sınav (Seçilen bir eserin öğrenilen yöntemlerle müzikal analizi)
11 Algısal Analiz (Gestalt) ve Yorumlama Analizi (Hermeneutics)
12 Modal ve Geleneksel Müziklerin Analizi
13 Modal, Geleneksel ve Popüler Müziklerde Analiz
14 Popüler Müziklerde Analiz

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 10 1
20 Rapor Hazırlama 1 10 1
29 Bireysel Çalışma 1 10 1
34 Okuma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 60 1
39 Rapor Sunma 1 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 7 10 70
20 Rapor Hazırlama 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 10 50
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 10 50

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1775480 Müzik alanına özgü, eğitimi de kapsayan geniş anlamıyla bilimsel bir bakış ve yeterlik gösterir.
2 1775481 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik bireysel ve toplu müzik performans etkinliklerini gerçekleştirir
3 1775482 Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar yoluyla müzik eğitimi alanına katkı getirici çalışmalar yapabilmesini sağlayacak bir donanım kazanır.
4 1775483 Okullarda öğretmen olmak için gerekli beceriye sahip olur.Yapılan ulusal ve uluslararası nitelikteki araştırmalarla müzik eğitimine katkı yaparak müzik eğitiminin kalitesini arttırır.
5 1775484 Çağdaş öğrenme-öğretme yaklaşımlarını ve tekniklerini tanır ve kullanır.
6 1775485 Müzik eğitimi alanıyla ilgili bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 1775486 Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzik eğitimine dair problemleri belirlemede, analiz etmede, çözümlemede ve raporlaştırmada kullanır.
8 1775487 Ulusal ve evrensel müzik akım ve kültürlerini tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler.
9 1775488 Müzik yaratma sürecini anlar, eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
10 1775489 Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
11 1775490 Alanıyla ilgili gerçekleştireceği tez çalışmasını, yeni, farklı, orijinal içerikler ve uygulamalar ile karakterize eder; tez çalışmasının bilime ve sanata bir yenilik getirmesini ve katkı sağlamasını önemser; sanat ve eğitim ile ilgili bileşkeler oluşturmada bilimsel çalışmaların önemini bilir ve uygular.
12 1775491 Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
13 1775492 Müzik, pedagoji, psikoloji ve öğrenme kuramı hakkında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanır.
14 1775493 Müzik teknolojisinin gerektirdiği araç-gereçleri ve donanımları tanır ve bunlardan mesleğinde etkin olarak yararlanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79588 Müzik, pedagoji, psikoloji ve öğrenme kuramı hakkında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanır.
2 79590 Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 79591 Ulusal ve evrensel müzik akım ve kültürlerini tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler.
4 79592 Çağdaş öğrenme-öğretme yaklaşımlarını ve tekniklerini tanır ve kullanır.
5 79593 Müzik teknolojisinin gerektirdiği araç-gereçleri ve donanımları tanır ve mesleğinde etkin olarak yararlanır.
6 79594 Müzik eğitimi alanıyla ilgili bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 79595 Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar yoluyla müzik eğitimi alanına katkı getirici çalışmalar yapabilmesini sağlayacak bir donanım kazanır.
8 79596 Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
9 79597 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik bireysel ve toplu müzik performans etkinliklerini gerçekleştirir
10 79598 Alanıyla ilgili gerçekleştireceği tez çalışmasını, yeni, farklı, orijinal içerikler ve uygulamalar ile karakterize eder; tez çalışmasının bilime ve sanata bir yenilik getirmesini ve katkı sağlamasını önemser; sanat ve eğitim ile ilgili bileşkeler oluşturmada bilimsel çalışmaların önemini bilir ve uygular.
11 79599 Müzik alanına özgü, eğitimi de kapsayan geniş anlamıyla bilimsel bir bakış ve yeterlik gösterir.
12 79600 Okullarda öğretmen olmak için gerekli beceriye sahip olur.Yapılan ulusal ve uluslararası nitelikteki araştırmalarla müzik eğitimine katkı yaparak müzik eğitiminin kalitesini arttırır.
13 79601 Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzik eğitimine dair problemleri belirlemede, analiz etmede, çözümlemede ve raporlaştırmada kullanır.
14 79602 Müzik yaratma sürecini anlar, eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 4
4 4
5 4
6 5
7 5
8 5
9 5
10 4
11 4
12 4
13 5
14 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr