Ders Notları

100% Complete (success)
Dikkat !!! Lütfen okuyunuz ...

Öğretim Üyesi (Üyeleri): Prof. Dr. Damla BULUT *

(*) Ders notu girebilmek için, bu alanda kendi isminiz yazıyor olmalı...

  • Farklı bir isim yazıyor veya boş geliyor ise; ubs.omu.edu.tr adresinden, Öğrenci Web (Öğretim Üyesi) modülü seçilmeli,
  • Bologna Süreci -> Ders Öğretim Planları seçilmeli,
  • Açılan pencerede, ders verdiğiniz Fakülte, Bölüm, Ders seçilerek, Öğretim Üyesi (Üyeleri) alanına isminizi yazmalısınız...
Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

MEB (2013) Okul öncesi öğretim programı, Ankara: MEB. MEB (2019) Müzik dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar), Ankara: MEB. MEB (2019) Orta öğretim müzik dersi öğretim programı (9, 10, 11, 12. Sınıflar), Ankara: MEB. Özcan Demirel, Eğitimde Program Geliştirme, Ankara, Pegem Akademi Yayıncılık.

Dersin İçeriği

Ders, okul öncesi, ilkokul, orta okul ve lise olmak üzere tüm öğretim düzeylerinde geçmişten günümüze kadar uygulanmış olan tüm müzik dersi öğretim programlarının incelenmesini ve farklı öğretim düzeylerinde uygulanabilecek müzik dersi öğretim programlarını geliştirme çalışmalarını içermektedir.

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrencilerin farklı öğretim düzeylerinde uygulanabilecek müzik dersi öğretim programları geliştirmeye yönelik bilgi edinmelerini sağlamaktır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğretim, müzik öğretimi, program, müzik öğretiminde program kavramları
2 Cumhuriyet dönemi öncesi müzik dersi ve öğretim programlarının incelenmesi
3 Cumhuriyet dönemi sonrasında müzik dersi ve öğretim programlarının incelenmesi
4 Okul öncesi müzik dersi öğretim programının incelenmesi
5 Okul öncesi müzik dersi öğretim programının geliştirilmesi
6 İlkokul müzik dersi öğretim programının incelenmesi
7 İlkokul müzik dersi öğretim programının geliştirilmesi
8 Ortaokul müzik dersi öğretim programının incelenmesi
9 Ortaokul müzik dersi öğretim programının geliştirilmesi
10 Lise müzik dersi öğretim programının incelenmesi
11 Lise müzik dersi öğretim programının geliştirilmesi
12 Lisans müzik eğitimi öğretim programının incelenmesi
13 Lisans müzik eğitimi programının geliştirilmesi
14 Geliştirilen tüm düzeylerdeki programlara yönelik genel değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 15 10 150
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
54 Ev Ödevi 3 4 12

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1655204 Okul öncesi düzeyinde müzik dersi öğretim programı geliştirir.
2 1655203 İlköğretim düzeyinde müzik dersi öğretim programı geliştirir.
3 1655202 Orta öğretim düzeyinde müzik dersi öğretim programı geliştirir.
4 1655205 Lisans düzeyinde müzik eğitimi öğretim programı geliştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79588 Müzik, pedagoji, psikoloji ve öğrenme kuramı hakkında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanır.
2 79590 Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 79591 Ulusal ve evrensel müzik akım ve kültürlerini tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler.
4 79592 Çağdaş öğrenme-öğretme yaklaşımlarını ve tekniklerini tanır ve kullanır.
5 79593 Müzik teknolojisinin gerektirdiği araç-gereçleri ve donanımları tanır ve mesleğinde etkin olarak yararlanır.
6 79594 Müzik eğitimi alanıyla ilgili bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 79595 Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar yoluyla müzik eğitimi alanına katkı getirici çalışmalar yapabilmesini sağlayacak bir donanım kazanır.
8 79596 Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
9 79597 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik bireysel ve toplu müzik performans etkinliklerini gerçekleştirir
10 79598 Alanıyla ilgili gerçekleştireceği tez çalışmasını, yeni, farklı, orijinal içerikler ve uygulamalar ile karakterize eder; tez çalışmasının bilime ve sanata bir yenilik getirmesini ve katkı sağlamasını önemser; sanat ve eğitim ile ilgili bileşkeler oluşturmada bilimsel çalışmaların önemini bilir ve uygular.
11 79599 Müzik alanına özgü, eğitimi de kapsayan geniş anlamıyla bilimsel bir bakış ve yeterlik gösterir.
12 79600 Okullarda öğretmen olmak için gerekli beceriye sahip olur.Yapılan ulusal ve uluslararası nitelikteki araştırmalarla müzik eğitimine katkı yaparak müzik eğitiminin kalitesini arttırır.
13 79601 Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzik eğitimine dair problemleri belirlemede, analiz etmede, çözümlemede ve raporlaştırmada kullanır.
14 79602 Müzik yaratma sürecini anlar, eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr